SLB UK vil bryte loven og omplassere de streikende

Tre streikende medlemmer i SLB UK har fått oppsigelse og nå vil selskapet omplassere de resterende seks streikende. -Dette er brudd på norsk lov og vil bli bestridt i retten, sier nestleder Ommund Stokka i Industri Energi.

SLB UK gikk tidligere i høst til oppsigelse av tre Industri Energi-medlemmer som er i streik. LO og Industri Energi har sendt stevning til Oslo tingrett, der påstanden er at oppsigelsene er ugyldige.

I et nytt brev, signert 2. november, skriver det britiske oljeserviceselskapet at det vil omplassere de resterende seks streikende medlemmene.

«på grunn av våre forretningsbehov i regionen, vil de omplasseres om kort tid i henhold til vilkårene i deres arbeidskontrakter» skriver SLB UK i brevet som er signert av direktør Christopher Walker.

Kaster rundt på medlemmene

De streikende jobber på brønnstimuleringsfartøyet “Island Captain” som er på kontrakt for ConocoPhillips på Ekofisk. SLB UK har satt inn uorganiserte for å gjøre arbeidet som de streikende medlemmene har lagt ned.

Ommund Stokka, nestleder i Industri Energi. Foto: Egil Brandsøy.

-At SLB UK velger å kaste rundt på våre medlemmer, ser vi på som en straff for at de er med i fagforening. Våre medlemmer har rettigheter nedfelt i Grunnloven og menneskerettighetskonvensjoner. Vi ser på dette som et grovt overtramp, sier Ommund Stokka som er nestleder i Industri Energi.

Han understreker at dette er vanlige oljeservicearbeidere med vanlige liv.

Oppsiktsvekkende behandling

-Fra et mellommenneskelig syn er dette forferdelig. To av våre medlemmer har fått barn under streiken, og de fleste er småbarnsfedre. Det eneste de krever, er at arbeidet deres skal lønnes etter norske tariffavtaler som gjelder for brønnstimuleringsarbeidet de utfører. Uansett hvilket pass de har eller hvor arbeidsgiver er plassert. Dette har Industri Energi krevd i hele vår historie. Det oppsiktsvekkende er at SLB UK nekter våre medlemmer dette, sier Stokka.

Industri Energi og LO forfølger dette rettslig, både i tingretten og i Arbeidsretten.

-Vi mener at oppsigelsene er ulovlig lockout, og omplasseringene er annen arbeidskamp som føres fra SLB UK. Skal vi finne rettspraksis for dette i Arbeidsretten må vi tilbake til 1920- og 30-tallet, sier han.

Les mer om streiken:

Temaside om streiken i SLB UK

Flere klubber vil nekte å samarbeide med nytt personell på «Island Captain»

SLB UK har satt inn uorganiserte til å utføre jobben til de streikende

Industri Energi forbereder streik i SLB UK

Schlumberger UK driver sosial dumping på Ekofisk-feltet

Varsler streik på Ekofisk-feltet for å inngå tariffavtale og stoppe sosial dumping

Oljeserviceselskap truer de ansatte med sparken hvis de streiker

Et gufs fra fortiden, sier leder i Ekofisk-komiteen

Dette jobber de streikende i SLB UK med til daglig

Får full støtte fra britisk og dansk fagbevegelse

Strømmer på med støtteerklæringer til de streikende

Havnearbeiderne i Esbjerg støtter de streikende i SLB UK