Varsler streik på Ekofisk-feltet for å inngå tariffavtale og stoppe sosial dumping

Fra midnatt 30. mars kan det bli streik på brønnstimuleringsfartøyet «Island Captain», som er på kontrakt for ConocoPhillips på Ekofisk-feltet. Industri Energi konstaterer at forbundets medlemmer om bord i fartøyet er grovt underbetalt og jobber altfor mye, sammenlignet med Oljeserviceavtalen.

Oljeserviceselskapet SLB (tidligere Schlumberger) har gjennom sitt britiske selskap SLB UK kontrakt for å utføre brønnstimulering på Ekofisk-feltet sør i Nordsjøen. Til oppdraget brukes fartøyet «Island Captain» som er spesialutstyrt for å drive brønnstimulering.

Industri Energi har meldt plassoppsigelse for 9 medlemmer i SLB UK. Plassoppsigelse er oppsigelse av arbeidsavtaler og betyr at disse medlemmene tas ut i streik. De første fra midnatt 30. mars.

Nestleder i Industri Energi, Ommund Stokka, sier at forbundet over tid har kartlagt lønns- og arbeidsvilkårene for de britiske ansatte på fartøyet.

– Vi ser at de britiske medlemmene våre på «Island Captain» er grovt underbetalt og at de jobber altfor mange timer. De får heller ingen kompensasjon for overtid eller nattarbeid. Dette er sosial dumping og slike forhold kan vi ikke akseptere på norsk sokkel, sier han.

Ommund Stokka er tydelig på at Industri Energi tar kampen mot sosial dumping. Foto: Egil Brandsøy.

Stokka legger til at noen av de ansatte regelmessig har arbeidsdager som er lengre enn 14 timer, noe som også er ulovlig i henholdt til Skipssikkerhetsloven.

Har i lengre tid forsøkt å få i gang forhandlinger

Leder for arbeidslivsavdelingen i Industri Energi, Erling Holmefjord, forteller at Industri Energi i lengre tid har forsøkt å ha dialog med selskapet om arbeidsforholdene for de ansatte på «Island Captain».

– SLB UK er ikke en gang villige til å igangsette forhandlinger om å gjøre Oljeserviceavtalen gjeldende. Vi ser derfor ingen annen vei videre enn å melde plassoppsigelse for våre medlemmer, slik at vi kan komme i gang med forhandlinger om noe så grunnleggende i norsk arbeidsliv som en tariffavtale, sier han.

Kontakt med britisk og dansk fagbevegelse

Medlemmene det er meldt plassoppsigelse for er briter ansatt i selskapet SLB UK. Brønnstimuleringsfartøyet «Island Captain» benytter Esbjerg i Danmark som havn for skiftbytter og fylling av kjemikalier.

– Vi har et godt samarbeid med både britisk og dansk fagbevegelse. Det har vært naturlig for oss å holde tett kontakt med dem om denne saken, og det skal vi fortsette å gjøre. Begge er overfor oss tydelige på at de kommer til å fortsette å følge denne saken tett, sier Stokka.

Slike forhold kan vi ikke akseptere

Ommund STokka

Les mer: Schlumberger UK driver sosial dumping på Ekofisk-feltet