Hvem vi er

Industri Energi & Forbundet for ledelse og teknikk (IE&FLT) er LOs fjerde største forbund. Vi har over 80.000 medlemmer innen olje-, gass- og landindustri som står for 80 prosent av den norske eksportverdien. IE&FLT har hovedkontor i Stavanger og Oslo.

Industri Energi & FLT
er LOs fjerde største forbund.

80.000Medlemmer
3000Tillitsvalgte
Medlemmer i bransjer som står for 80%av den norske eksportverdien
Medlemmer innen23tariffavtaler

Fri tilgang til kurs og arrangementer

Norges beste forsikringer

Trenger du hjelp på arbeidsplassen?

Om Industri Energi

LOs fjerde største forbund

Industri Energi har sammen med FLT over 80.000 medlemmer innen olje-, gass- og landindustri – bransjer som står for 80 prosent av den norske eksportverdien.

Forbundets virkeområde

Metallurgisk, kjemisk, tre-, olje og gassbasert industri og virksomhet på land og sokkel, samt beslektet industri, virksomhet og bransjer knyttet opp mot disse områder er forbundets virkeområde.

Formål

Vi jobber for å fremme arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår og styrke velferdsstaten, videreutvikling av økonomisk demokrati, medbestemmelse i arbeidslivet og rettferdig fordeling av samfunnsgodene.

For ALT-medlemmer

ALT er et eget forbund, men tjenestene leveres av Industri Energi.