Helse, miljø og sikkerhet

Vi jobber for at hensynet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) har høyeste prioritet både offshore og i landindustrien.

Vi arrangerer
årlig en stor
HMS konferanse

LO HMS
Inkluderende arbeidsliv

Gjennom samarbeid mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte kan man få ned sykefraværet. Det viser erfaringene med IA-avtalen.

LO Olje og gass

At det fantes olje på norsk sokkel,
var flaks. Men at hele Norge
i generasjoner har nytt godt
av de verdifullene ressursene,
er ikke flaks. Det er resultatet av
kloke politiske valg og hardt arbeid.

LO helikopterutvalg

Les om HMS arbeidet vårt

Kontaktpersoner HMS

Maria Schumacher Walberg

Maria Schumacher Walberg

Håkon Aasen Bjerkeli

Håkon Aasen Bjerkeli

Henrik Solvorn Fjeldsbø

Henrik Solvorn Fjeldsbø

Leif Morten Rasch

Leif Morten Rasch