Talte oljepionerenes sak for representanter på Stortinget

Forbundsleder Frode Alfheim og spesialrådgiver Arild Theimann var mandag sammen med oljepionerene Tord Lillehavn og Kjell Magne Fiskå i møte med stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet.

Oljepionerene møtte Bjørnar Skjæran og Truls Vasvik, som er henholdsvis Arbeiderpartiets arbeidspolitiske og helsepolitiske talsperson.

-Dette er et viktig skritt i kampen for rettferdighet for oljepionerene. Nå må det bli fortgang i denne saken, sier Frode Alfheim og påpeker at mange av oljepionerene sliter med helsen og at flere allerede har falt fra.

I møtet ble det opplyst at saken er løftet opp på politisk nivå i regjeringen, men at det foreløpig ikke er en klar tidslinje for det videre politiske arbeidet med saken. Spesialrådgiver Arild Theimann er likevel klar på at fokuset IE&FLT har hatt på denne saken har skapt politisk framdrift.

Anbefalte en kompensasjonsordning

Det var Stortinget som i mai 2021 ba regjeringen sette ned en kommisjon som skulle utarbeide en kompensasjonsordning for «oljepionerene».

Riise-kommisjonen, der oljeveteran Ketil Karlsen var IE&FLTs representant, leverte sin rapport til daværende arbeidsminister Marte Mjøs Persen i desember 2022.

Kommisjonen anbefalte klart og tydelig en kompensasjonsordning for oljepionerene som kan ha lidd skade som følge av eksponering for helsefarlige stoffer.  Det var ikke alt kommisjonen ble enig om. Blant annet er det ulike syn på hvor lenge den såkalte pionerperioden skal gjelde. Og kommisjonen sa ikke noe om størrelsen på en eventuell kompensasjon.

Må gi dem den støtten de fortjener

IE&FLT har i sin høringsuttalelse fremmet forslag om at oljepionerene bør få en kompensasjonsordning på linje med nordsjødykkerne og anbefaler at pionerperioden for arbeid i petroleumsvirksomheten offshore bør settes fra 1966 til et sted mellom 1992 – 1995. Forbundet har dessuten bedt om rask behandling av saken i Stortinget.

-Det er på tide at vi tar ansvar og gir disse modige arbeiderne den anerkjennelsen og støtten de fortjener, sier forbundsleder Alfheim.

Møtet med oljepionerene har tydelig gitt inntrykk på politikerne, fordi på sin facebooksiden skriver Bjørnar Skjæran følgende: «Møtet Truls Vasvik og jeg hadde i dag med oljepionerene Kjell Magne Fiskå og Tord Lillehavn er det sterkeste møtet jeg har hatt med arbeidsfolk på lenge. Begge har hatt lange og tøffe arbeidsdager ute på sokkelen, i arbeidsmiljø vi i dag ikke tillater, og som ingen andre bransjer kan sammenlignes med. Begge måtte avslutte arbeidslivet før pensjonsalder fordi helsa ikke holdt. Takk for at dere delte deres historie med oss.»