Hovedoppgjøret 2024: Enighet i oppgjøret for arbeidsledere i hotell- og restaurantbransjen

IE&FLT ble 26. juni enig med NHO Reiseliv i tariffoppgjøret for kjøkkensjefer, hovmestere og husøkonomer.

— Vi har fått sikret medlemmene våre økt kjøpekraft og et godt utgangspunkt før de lokale lønnsforhandlingene, forteller Merete Jonas, forhandlingsleder for IE&FLT.

Det er avtalt et generelt tillegg på kr. 7,- til alle medlemmer som har overenskomsten for arbeidsledere i hotell- og restaurant.

Det er også bestemt at tillitsvalgtverv bør vurderes positivt i lønnsfastsettelse lokalt.

Siden dette er et hovedoppgjør har partene forhandlet om all tekst i avtalen.

Vil ha flere medlemmer inn

— Dette er et område som har stort potensial hos oss. Det er mange uorganiserte ledere innen hotell- og restaurantbransjen som vil nyte godt av å organisere seg, sier Jonas.

IE&FLTs medlemmer som har avtalen er spredt langs hele landet, fra Longyearbyen i nord til Kristiansand i sør.

Hun forteller videre at forbundets ansatte i arbeidslivsavdelingen løser problemer for medlemmer hver dag.

— Vi vet også hvor viktig det er å ha en sterk fagforening i ryggen, ikke bare i lønnsoppgjør, men også hvis det butter i mot på andre måter.

Tariffavtalen omfatter i dag om lag 150 medlemmer.

Husk lokale forhandlinger

Oppgjøret sendes snarlig ut til uravstemning for medlemmene som har avtalen. Fristen for å stemme er satt til 16. august.

Etter det sentrale oppgjøret er godkjent, skal det i henhold til tariffavtalen føres lønnsforhandlinger i hver enkelt bedrift med IE&FLTs lokale tillitsvalgte.

Kriteriene for lønnsforhandlingene er bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

Fra NHO møtte direktøren for arbeidslivspolitikk, Magne Kristensen sammen med advokat Elisabeth Kloster.

IE&FLTs delegasjon besto av første nestleder Merete Jonas og seksjonsleder Øyvind Lund Sørensen.

Protokollen fra oppgjøret finner du her.

Øyvind Lund Sørensen er seksjonsleder i IE&FLT. Her sammen med Advokat Elisabeth Kloster fra NHO Reiseliv. Foto: Frode Ersfjord