Tariffavtaler

Vår viktigste oppgave er å sørge for best mulig lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. Under finner du alle tariffavtalene våre.