Tariffavtaler

Vår viktigste oppgave er å sørge for best mulig lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. Under finner du alle tariffavtalene våre.

Tariffavtalen består av to deler: en hovedavtale og en overenskomst.
Overenskomsten er den delen av avtalen som regulerer lønns- og arbeidsvilkår. Hovedavtalen er regnet som del 1 av alle tariffavtaler som blir inngått mellom arbeidslivspartene.