Forpleiningsbedrifter (123) 2024-2026

Overenskomst av 2024123
Forpleiningsbedrifter (IE&FLT)
Utløp 31.5.2026


O V E R E N S K O M S T

mellom


Næringslivets Hovedorganisasjon/Offshore Norge
og de i foreningene stående forpleiningsbedrifter
på den ene side


og


Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi & Forbundet for ledelse og teknikk
og vedkommende avdelinger av forbundet
på den annen side

Del I Hovedavtale