Flyteriggavtalen NR 2024-2026

TARIFFAVTALER


FOR ANSATTE PÅ


FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER

SAMT

BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER


PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

Gjelder fra 1. juni 2024 til 31. mai 2026

Del I Hovedavtale