Oljeserviceavtalen (357) 2024-2026

Overenskomst av 2024357
Oljeservicebedrifter (Forbundet Styrke)
Utløp 31. mai 2026

O V E R E N S K O M S T

mellom

Næringslivets Hovedorganisasjon/Offshore Norge
og de i foreningene stående oljeservicebedrifter
på den ene side

og

Landsorganisasjonen i Norge/Forbundet Styrke
og vedkommende avdelinger av forbundet
på den annen side

Del I Hovedavtale