Operatøravtalen (129) 2024-2026

Overenskomst av 2024 129
Operatørbedrifter (IE&FLT)
Utløp 31.5.2026


O V E R E N S K O M S T

mellom

Næringslivets Hovedorganisasjon/Offshore Norge
og de i foreningene stående operatørbedrifter
på den ene side

og

Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi & Forbundet for ledelse og teknikk
og vedkommende avdelinger av forbundet
på den annen side

Del I Hovedavtale