Kurs og kompetanse

Industri Energi jobber for å styrke arbeidstakeres rettigheter til kompetanseheving og anerkjennelse av arbeidernes kunnskap opp mot myndigheter og arbeidsgivere. I tillegg tilbyr vi kurs, studiestipend og andre kompetansehevende tiltak til våre medlemmer.

Har du vært på kurs, konferanse eller møte og skal levere reiseregning?

Sten Ove Jensen

Sten Ove Jensen

Leif Gunnar Rottem

Leif Gunnar Rottem

Cathrine Imsland

Cathrine Imsland