Kurs og kompetanse

Industri Energi jobber for å styrke arbeidstakeres rettigheter til kompetanseheving og anerkjennelse av arbeidernes kunnskap opp mot myndigheter og arbeidsgivere. I tillegg tilbyr vi kurs, studiestipend og andre kompetansehevende tiltak til våre medlemmer.

Sten Ove Jensen

Sten Ove Jensen

Leif Gunnar Rottem

Leif Gunnar Rottem