Søk utdanningsprisen

Studenter fra tekniske fagskoler med hovedprosjektoppgave om teknikk og teknologi kan søke prisen. Det samme gjelder studenter med bachelor- og masteroppgaver innen teknikk og teknologi. Oppgaver innen ledelse, organisasjon eller økonomi kan også vurderes om oppgaven har en klar teknologisk relasjon. Prisen deles i to kategorier med 75.000 kroner til hver. Søknadsfrist 1. september.

Vi er opptatt av utdanning, derfor deler vi årlig ut en utdanningspris. Formålet med prisen er å oppmuntre til og belønne de som styrker sin real- og formalkompetanse gjennom utdanning (førstegangs eller etter- og videreutdanning).

Oppgaver fra fagskole og høyere yrkesfaglig utdanning har vist seg å ha gode vinnersjanser i møte med mer akademiske oppgaver fra universiteter og høyskoler.

Les mer om tidligere vinnere

Vinner av FLTs utdanningspris 2022

Vinner av FLTs utdanningspris 2021

Vinner av FLTs utdanningspris 2020

Vinner av FLTs utdanningspris 2019

*Utdanningsprisen het tidligere FLTs utdanningspris, men er etter sammenslåingen blitt IE&FLTs utdanningspris (inntil nytt navn trer i kraft)