Hovedoppgjøret 2024: Enighet for funksjonærene i ASVL

IE&FLT har sammen med ASVL blitt enige om en ny tariffavtale for funksjonærer. Både generelt og særskilt lønnstillegg er blant bestemmelsene.

– Dette er et godt oppgjør som både sikrer kjøpekraft og hever de med lavest lønn, sier Merete Jonas, som er IE&FLTs forhandlingsleder.

Enigheten om overenskomsten for funksjonærer med Arbeidssamvirkenes landsforening (ASVL) innebærer et generelt lønnstillegg på kr. 7,- og et særskilt lønnstillegg på kr. 2,- for de som tjener under kr. 515 000,- i året.

Det er også bestemt at et partssammensatt utvalg skal få i mandat å undersøke muligheten for forskuttering av sykepenger og foreldrepenger.

Forhandlingene omfattet om lag 600 IE&FLT-medlemmer fordelt på 200 ASVL-tilknyttede bedrifter.

Dag Sandvik, leder i ASVL, mottar kravene fra Merete Jonas som er IE&FLTs første nestleder. Foto: Frode Ersfjord

Husk lokale forhandlinger

Oppgjøret sendes snarlig ut til uravstemning for medlemmene som har avtalen. Fristen for å stemme er satt til 16. august.

Etter det sentralt oppgjøret er godkjent, skal det i henhold til tariffavtalen føres reelle lønnsforhandlinger i hver enkelt bedrift med IE&FLTs lokale tillitsvalgte.

Protokollen fra oppgjøret finner du her.

IE&FLTs forhandlingsutvalg:

Merete Jonas – forhandlingsleder
Ståle Johannesen
Mona Monsen
Truls Instanes Riise
Jan Rustgård