Enighet om at folk ikke kan stille på offshorekurs uten forkunnskaper

-Det er full enighet i bransjen om at teoridelen av offshore sikkerhetskurs må gjennomføres før de fysiske øvelsene, sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø i Industri Energi.

Forbundet ble tidligere i år kontaktet av tillitsvalgte ved sikkerhetssentre som så det som et gjentakende problem at kursdeltakere på offshore repetisjonskurs stiller uten å ha gjennomført teoridelen av kurset i forkant. Teoridelen kan tas enten som e-læring eller med undervisning på kurssentrene.

Saken ble tatt opp i HMS-utvalget og det ble bestemt at dette skulle tas videre med partene i Nettverk for sikkerhets- og beredskapsopplæring.

-Vi tok opp saken på sist møte, 7. september. Etter en diskusjon er det nå enighet mellom oljeselskapene og sikkerhetssentrene om at det trengs en felles tilnærming. Og at teoridelen av kurset må gjennomføres før de fysiske øvelsene som brannslukking, sjøredning og helikoptervelt, sier Fjeldsbø.

Han understreker at det må være rutiner som sikrer at kursdeltakerne får klar og tydelig melding om at alle teorimoduler må gjennomføres først.

– Dette vil sikre at man får gjennomført øvelsene på en trygg og god måte, noe som er positivt både for kursdeltakerne, sikkerhetssentrene og oljeselskapene, sier han.