Fortvilet over at folk stiller på offshorekurs uten forkunnskaper

-Vi er kontaktet av tillitsvalgte ved sikkerhetssentre som ser det som et gjentakende problem at kursdeltakere på offshore repetisjonskurs stiller uten å ha gjennomført e-læring i forkant, sier Henrik Fjeldsbø, forbundssekretær i Industri Energi.

I slike tilfeller skal kursdeltakerne sendes hjem, siden det er et tydelig krav at de skal ha gjennomgått teorien før de får gjennomføre praktiske øvelser som brannslukking, sjøredning og helikoptervelt.

-Våre tillitsvalgte ved sikkerhetssentre opplever press om at det likevel skal aksepteres at deltakere får gjennomført kurs, uten forkunnskaper. Og vi er kjent med at det i noen tilfeller er gitt aksept. Men det er ikke en god måte å gjøre det på, siden man da mister mye av hensikten med læringsopplegget, sier Fjeldsbø.

Han forklarer at intensjonen er at det skal være teoretisk opplæring før de fysiske øvelsene, ikke motsatt.

-Fysisk oppmøte ved kurssenter også på teoridelen er å foretrekke, fordi man får bedre interaksjon mellom deltakerne og diskusjon om tema som er viktig for sikkerheten. Da er det desto viktigere at de som likevel velger å ta den teoretiske delen som e-læring har gjennomført dette før de kommer på kurssenteret, sånn at man får gjennomført øvelsene på en trygg og god måte, sier Fjeldsbø.

Saken ble tatt opp i sist møte i HMS-utvalget og det er bestemt at dette tas videre med partene i Nettverk for sikkerhets- og beredskapsopplæring.