Skal skolere opp mot 500 tillitsvalgte i løpet av året

-Vi tar sikte på høy aktivitet ved kurssenteret vårt i Stavanger. Målet er å skolere opp mot 500 tillitsvalgte i år, sier Leif Gunnar Rottem, kurskoordinator i IE&FLT.

Planen for kursene dette halvåret er nå lagt ut på forbundets nettsider og det jobbes godt med kursplanen for høsten.

-Per nå har vi lagt opp til 20 kurs i år, med opp mot 25 deltakere på hvert av dem. De fleste kursene er for tillitsvalgte, men vi åpner også for påmelding fra ordinære medlemmer, sier Rottem.

Han viser spesielt til at pensjonskurset vil passe for alle medlemmer.

Populære kurs blant tillitsvalgte

Rottem forklarer at det gjøres en vri på kurset «Tillitsvalgt i arbeid» i år. Tidligere var dette basert på tre moduler som skulle gjennomgås, mens det nå legges opp til to samlinger, med flere timer per samling.

-Dette kurset er for deg som er ny som tillitsvalgt. Kurset vil gå over to samlinger i Stavanger. Dette kurset vil gi deg som tillitsvalgt innføring i tillitsvalgtarbeidet og gjøre deg bedre rustet til å gjøre en god jobb som tillitsvalgt, sier han.

Han understreker at noe av det som vil bli vektlagt her er forbundets historie, fagforeningsarbeid i den enkelte klubb, forhandlinger og kommunikasjon.

Ellers er det mange kjente kurs som har vært gjengangere i flere år, som kurs i arbeidsrett og forhandlingsteknikk, samt UNG sine egne kurs.

-Dette er populære kurs som vi ser at det er et stort behov for blant våre tillitsvalgte, sier Rottem.

Eget kurs for fagforeningslederne

Til høsten ønsker forbundet å arrangere et nytt kurs spesielt rettet mot fagforeningslederen eller klubblederen.

– Planen er å arrangere dette kurset i september og vi jobber nå med programmet. Tanken er å samle klubbledere for å gi de faglig påfyll og samtidig legge til rette sånn at de kan dele sine erfaringer og utvide sine nettverk i andre bransjer. Det vil styrke arbeid som gjøres i klubbene, i forbundet og samtidig bidra til å gjøre klubblederen tryggere i sin rolle, sier han.

Industri Energi og Forbundet for ledelse og teknikk slo seg sammen i fjor høst, men det nye forbundet IE&FLT vil i en periode framover fortsatt arrangere separate kurs. -Kursplanen ble lagt før selve sammenslåingen, men jeg håper at vi allerede til høsten kan arrangere felles kurs for alle medlemmer, sier Rottem.