-Vi skal lære opp nye solide og trygge tillitsvalgte

Industri Energi startet denne uka et nytt kurs for ferske tillitsvalgte. – Målet vårt er å bygge solide og trygge tillitsvalgte som skal stå i rollen over tid, sier kurskoordinator Leif Gunnar Rottem.

Denne uka deltar 24 ferske tillitsvalgte, fra Glomfjord i nord til Kristiansand i sør, fra vaskeribransjen, elektrokjemisk, aluminium, møbel og oljebransjen, på Industri Energi sitt nye kurs «Tillitsvalgt i arbeid».

Kurset som foregår i Stavanger er første modul i en rekke på tre, der forbundet skal lære opp nye tillitsvalgte.

Forbundssekretær Bjørn Erik Poppe Thorsen underviser på kurset «Tillitsvalgt i arbeid» i Stavanger. Foto: Atle Espen Helgesen

 -Våre tillitsvalgte ute i bedriftene er kjernen i Industri Energis virksomhet. Formålet med dette kurset er at de nye tillitsvalgte skal få en grunnopplæring i rollen og samtidig bli kjent med andre nye tillitsvalgte, sier kurskoordinator Leif Gunnar Rottem.

Han sier at de nye tillitsvalgt skal få en solid, grunnleggende kompetanse om rollen som tillitsvalgt, slik at de kan gjøre en god jobb ute i bedriftene.

-De skal skjønne hvordan man skal fungere i tillitsvalgrollen. Samtidig vektlegger vi at de får bygd nettverk. De skal bli kjent med andre nye tillitsvalgte, på tvers av ulike bransjer, slik at de skal kunne støtte og bruke hverandre, sier Rottem.

Erstatter basiskurset

Det nye kurset «Tillitsvalgt i arbeid» erstatter det tidligere basiskurset for tillitsvalgte.

-Kurset ble egentlig etablert i 2019, men på grunn av korona så er dagens kurs bare det andre i rekken. Målet er å gjennomføre dette kurset både vår og høst hvert år, sier han.

24 nye tillitsvalgte på kurset «Tillitsvalgt i arbeid» i Stavanger. Foto: Atle Espen Helgesen

Kursdeltakerne lærer om hovedavtalen, klubbarbeid, medlemsdemokrati og lokale forhandlinger.

-De skal også lære om økonomi i klubb og bedrift. Og vi har satt av en hel dag til tale- og presentasjonsteknikk. Alt dette gjør vi for at våre nye tillitsvalgte skal føle seg trygge i rollen som tillitsvalgt, sier Rottem.

Godt å komme i gang igjen

Industri Energis kurs- og konferansevirksomheten planlegger å lære opp 150-200 nye tillitsvalgte per år. Og Rottem er kjempefornøyd med endelig å komme i gang med kursvirksomhet igjen.

-Det er kjempekjekt å få brukt de nye kurslokalene våre i Stavanger. Det er godt å se at det er liv og røre her igjen, sier han.

Kurskoordinator Leif Gunnar Rottem foran forbundets lokaler i Stavanger. Foto: Atle Espen Helgesen

Han understreker at kurset «Tillitsvalgt i arbeid» bare er første steg i en rekke kurstilbud man får som tillitsvalgt i forbundet. Det finnes flere relevante fordypningskurs, som for eksempel forhandlinger, innleie og rekruttering.

Klikk her for å se hvilke kurs forbundet arrangerer.

Se bildegalleri fra kurset: