Søk om stipend til videreutdanning og kurs

Hva kan du få støtte til, og hvor mye penger kan du få?

  • Helårsstudie (på hel- eller deltid), inntil 13 500 kroner i året (fleksibel frist).
  • Praksiskandidater som tar fagbrev på grunnlag av arbeidserfaring: inntil 10 500 kroner i året.
  • Kortere kurs (minimum fire dager): inntil 4000 kroner.
  • Studieforbundet AOF sitt lese- og skrivekurs: inntil 10 500 kroner.

For å få stipend må du bruke pengene på utgifter knyttet til studiet eller kurset. Det vil si kursavgifter, eksamensavgifter, ekstrautgifter til midlertidig bosted, materiell,

PC med nødvendig programvarer som kreves til studie eller tapt arbeidsfortjeneste.
Søknader må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve, anses denne som avslutning av studiet.

For å få utbetalt stipendet må du sende inn all dokumentasjon og kvitteringer på studiet. Dette skal være innsendt seinest 1 måned etter endt studieår, eller den periode det er gitt stipend til.

Hvem kan få stipend?

Industri Energi og LO sitt utdanningsfond gir stipend til alle medlemmer som:

  • Har vært fullt betalende, yrkesaktivt medlem i Industri Energi i minst 6 måneder
  • Har vært lærling medlem i Industri Energi i minst 6 måneder

Du kan lese de fullstendige retningslinjene her.

MERK: Du som er Industri Energi medlem trenger ikke ha vært medlem i 3 år slik det står i LO sine felles retningslinjer.

Hvordan søker jeg om stipend?

Søknadsskjemaet finner du ved å logge deg inn på “Min Side”.

Hvor sender jeg dokumentasjon og kvitteringer for stipendet når det er blitt innvilget?

Du sender dokumentasjon på studie og kvitteringer til: stipend.kvittering@industrienergi.no

Når er fristen?

Fristen for å søke om stipend til helårsstudier og alle andre kurs er fleksibel. Søknader sendes fortløpende og blir behandlet rundt 1 gang i måneden.

Hvor lenge kan du få støtte?

  • Fullt betalende, yrkesaktivt medlem i Industri Energi i minst 6 måneder kan få stipend i inntil 3 år.
  • Lærlinger som går over til å bli student med studentkontingent (1O kr mnd for de som ble studentmedlem før 01.01.2024, 299 kr for hele studieperioden for de som ble studentmedlem etter 01.01.2024) er kvalifisert til stipend for ett år.
  • Lærlinger som går over til å bli student som betaler minstekontingent (285 kr mnd.) er kvalifisert til stipend i tre år.

Husk at du må sende inn ny søknad for hvert år.
Er du usikker på om du har rett til stipend, eller har du andre spørsmål – ta kontakt med: post@industrienergi.no eller kontakt oss per telefon for en prat om ordningen.

25% refusjon på studieavgiften på BI

Medlemsfordelen gjelder alle kurs på BI, både nettstudier, deltidsstudier, mastergrader og kurs som går over noen få dager. For mange er det betryggende å vite at BI har et skreddersydd opplegg for «voksenstudenter», altså folk som har vært i arbeidslivet en stund.