Alt du trenger å vite om medlemsfordelen Industri Energi BI

Industri Energis nye unike medlemsfordel gir de som studerer på BI i Norge, mulighet til å få refundert 25 prosent av studieavgiften.

Medlemsfordelen gjelder alle kurs på BI, både nettstudier, deltidsstudier, mastergrader og kurs som går over noen få dager. For mange er det betryggende å vite at BI har et skreddersydd opplegg for «voksenstudenter», altså folk som har vært i arbeidslivet en stund.

BI har nylig startet opp en serie med korte kurs, og her tilbyr vi medlemmene våre inntil ett gratis kurs i skoleåret. For å bruke denne medlemsfordelen må det søkes om 25% refusjon fra Industri Energi og i tillegg søkes om LO’s utdanningsstipend, Industri Energi vil dekke mellomlegget for kursavgift. Denne medlemsfordelen gjelder f.o.m. 03.07.2020.

Kriterier for å få refusjon

 • Du må ha vært fullt betalende yrkesaktivt medlem i minst 6 måneder før studiet starter. Refusjon av studieavgiften må søkes om hvert år.
 • Arbeidsledige medlemmer omfattes av ordningen hvis de var yrkesaktive medlemmer i minst 6 måneder før de ble ledige.
 • Støtte utover 3 år behandles særskilt og medlemmets studieprogresjon evalueres.
 • Deltidsansatte medlemmer kan få godkjent BI-støtte av forbundet for kurs med inntil 15 studietimer per uke.
 • Studentmedlemmer omfattes bare det første året de går over fra å være ordinært medlem til studentmedlem.

Slik søker du

Slik får du refusjon

For å få refundert 25 prosent av studieavgiften, sender du en e-post til Tone Risan, som jobber med regnskap i Industri Energi, med kopi av:

 • akseptbrevet fra BI
 • kopi av faktura/giro fra BI
 • kvittering på betalingen
 • Kontonummeret ditt
 • I e-postens emnefelt er det viktig at du skriver inn «BI-referanse 2015MM01 ditt navn»  Eksempel: BI2015MM01 Navn Navnesen
 • Viktig: Husk å sende denne e-posten innen utgangen av semesteret det søkes refusjon om. Gjør du ikke det, bortfaller retten til refusjon.

Du kan også søke stipend

I tillegg å søke refusjon av studieavgiften din, kan du søke om stipend fra Industri Energi med inntil 13.500 kroner i året, altså 6.750 kroner per semester. Som med BI-avtalen, er kriteriet for stipend at du har vært fullt betalende, yrkesaktivt medlem i Industri Energi i minst 6 måneder.

På denne siden finner du mer informasjon om hvordan du søker stipend fra forbundet.