Møbeloverenskomsten (195) 2022-2024

Overenskomst mellom Næringslivets hovedorganisasjon og norsk industri på den ene side, og Landsorganisasjonen i Norge og Industri Energi på den annen side.


Møbel, Interiør og trevarebransjene, samt for ski-stavprodusenter og tønnefabrikker.

Del I Hovedavtale