Oljeboringsbedrifter (125) 2024-2026

Overenskomst av 2024125
Oljeboringsbedrifter (IE&FLT)
Utløp 31. mai 2026


O V E R E N S K O M S T

mellom

Næringslivets Hovedorganisasjon/Offshore Norge
og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter
på den ene side

og

Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi & Forbundet for ledelse og teknikk
og vedkommende avdelinger av forbundet
på den annen side

Del I Hovedavtale