På tide med kompensasjonsordning for oljepionerene

-Det er bra at Riise-kommisjonen anbefaler kompensasjon for oljepionerer som kan ha mulig skade etter eksponering av borevæske, sier forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim.

Det var Stortinget som i mai 2021 ba regjeringen sette ned en kommisjon som skal utarbeide en kompensasjonsordning for «oljepionerene». Kommisjonen leverte torsdag sin rapport til arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Kommisjonen anbefaler enstemmig at det skal gis erstatning både til nålevende oljepionerer og etterlatte.  – Det er positivt at det legges opp til en enkel søknadsbasert ordning som også inkluderer etterlatte av tidligere oljepionerer, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Frode Alfheim. Foto: Egil Brandsøy.

Han understreker at det er viktig at den politiske behandlingen i departementet og Stortinget skjer fort.

-Vi kommer til å følge opp saken gjennom den politiske behandlingen og høring. Oljepionerene har ventet lenge nok. Erstatningene må utbetales så raskt som mulig, sier Alfheim.

Ulike syn på pionerperioden

Den såkalte Riise-kommisjonen har vært ledet av lege og tidligere generalsekretær i Legeforeningen Geir Riise. Oljeveteran og tidligere spesialrådgiver i Nopef/Industri Energi, Ketil Karlsen, har vært med i kommisjonen.

Karlsen forklarer at det ikke er alt kommisjonen er enig om. Blant annet er det ulike syn på hvor lenge den såkalte pionerperioden skal gjelde. Tre av medlemmene vil sette en grense ved utgangen av 1985, tre går for 1990 (inkludert Industri Energi, ALF Offshore og prof. Ingunn Ikdahl), mens én representant anbefaler 1995.

Tidligere spesialrådgiver Ketil Karlsen satt i kommisjonen for Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

-I de tidlige årene av oljeindustrien var det et rent sikkerhetsfokus på å bevare liv og lemmer. Gradvis skjedde en forbedring med mer fokus på helse, da Oljedirektoratet fikk tilsynsansvar for næringen. Det er vanskelig å sette et konkret sluttår for pionerperioden, men vi mener 1990 vil være en robust grense, sier Karlsen.

Kommisjonen anbefaler at de som har jobbet innen boring, produksjon og vedlikehold offshore skal kunne søke om erstatning.

Forenklet søknadsprosess

Kommisjonen går enstemmig inn for en forenklet tilgang for skadde og etterlatte å søke kompensasjon. Den anbefaler en egen nemnd og en forenklet medisinsk utredning på maks to timer.

Kommisjonen som har utredet kompensasjonsordning for oljepionerer ble ledet av Geir Riise (midten bak). Ketil Karlsen i midten foran. Foto: Atle Espen Helgesen

Kommisjonen har ikke sagt noe om størrelsen på en eventuell kompensasjon. Det overlates til myndighetene å avgjøre.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen understrekte under overrekkelsen av rapporten at den nå skal ut på en bred høringsrunde, før departementet skal behandle den. Departementet vil så gi en anbefaling til Stortinget, som til slutt skal avgjøre saken.