Helikopterutvalget

LOs helikopterutvalg er arbeidstakersidens talerør innen norsk helikoptervirksomhet. Utvalget har HMS i fokus og skal være en tydelig stemme i helikoptersaker som angår medlemmene våre.

Industri Energi opprettet sitt eget helikopterutvalg i 2013 med hovedfokus på offshore helikoptervirksomhet. I 2018 ble dette løftet opp på LO-nivå og heter nå LOs helikopterutvalg. Utvalget ledes av Henrik Fjeldsbø fra Industri Energi.

Utvalget har en bred sammensetning og representerer alle aspekter innenfor helikopterbransjen: fra passasjerer, teknikere, operasjonssentral, piloter og redningsmenn samt kompetanse på beredskap, sikkerhet og regelverk.

Representantene kommer fra flere forbund i LO, bare Norsk Helikopteransattes Forbund står utenfor LO.

Medlemmer

 • Henrik S. Fjeldsbø (Arbeidsutvalget), leder, forbundssekretær i Industri Energi
 • Erik Hamremoen (Arbeidsutvalget), nestleder, spesialrådgiver i LO
 • Torstein Sandven (Arbeidsutvalget), helikopterpilot og styremedlem i Norsk Flygerforbund
 • Ole André Lindanger (Arbeidsutvalget), tekniker og styremedlem i Norsk Helikopteransattes Forbund
 • Atle Espen Helgesen (Arbeidsutvalget), redaktør i Industri Energi
 • Frode Nirisen, K-HVO i ConocoPhillips
 • Fredrik Glenjen, K-HVO i Odfjell Drilling
 • Per Steinar Stamnes, leder i Industri Energi Equinor Sokkel
 • Tor Egil Steine, HLO, AkerBp
 • Anders Fasting Berthelsen, instruktør i RelyOn Nutec
 • Hans Petter Jensen, operasjonsleder/klubbleder i CHC Helikopter Service
 • Kjetil Larsen, redningsmann/nestleder i CHC-klubben
 • Dag Yngve Johnsen, offshoresekretær i LO
 • Mohammad Afzal, offshoresekretær i Fellesforbundet
 • Ann Jorunn Olsen, områdeansvarlig i Sjømannsforbundet
 • Kai Christoffersen, forbundssekretær i EL og IT-forbundet
 • Morten Kveim, avdelingsleder i Sjøoffisersforbundet
 • Joakim Martinsen, fagsjef i Fiskarlaget
 • Kennet Bergland, forbundssekretær, Norges offisers- og spesialistforbund
 • Per Kristian Kongsvik, pilot og leder i Airlift flygerforening

Vi skal være en tydelig stemme i saker som angår helikoptersikkerhet

Kontaktperson

Leder i Helikopterutvalget