Hovedoppgjøret 2024: Brudd med NHO Luftfart på trafikkavtalen

IE&FLT har natt til onsdag brutt forhandlingene med NHO Luftfart på trafikkavtalen for ansatte i offshore helikopterbransjen.

Forhandlingsleder Ommund Stokka i IE&FLT slår fast at partene på trafikkavtalen er så langt unna hverandre at det trengs bistand fra Riksmekleren.

-I 2020 fikk vi på plass en lønnsmatrise med en rekke reguleringsklausuler. Det er sentralt for oss at de bestemmelsene som er nedfelt i overenskomsten blir fulgt. Når motparten ikke viser vilje til å følge dette ser vi oss nødt til å bryte forhandlingene, sier Stokka som er nestleder i forbundet.

Han viser til at IE&FLT krevde at utviklingen på lønnsmatrisen skal følge frontfagets ramme. – Men NHO Luftfart gir et tilbud som er langt under dette, sier Stokka.

Forhandlingene går nå til mekling hos Riksmekleren i Oslo. Dato for mekling er ikke satt.

Avtalen for trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn (trafikkavtalen) gjelder for IE&FLTs 90 medlemmer i offshore helikopterbransjen, gjennom selskapene CHC Helikopter Service, Bristow og HeliOne.

I år er det hovedoppgjør der det forhandles om alle bestemmelser i tariffavtalene, med full streikerett.