Hovedoppgjøret 2024: Forhandlingene med NHO Luftfart har begynt

Forhandlingene mellom IE&FLT og NHO Luftfart om trafikkavtalen for ansatte i offshore helikopterbransjen startet tirsdag formiddag.

Avtalen for trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn (trafikkavtalen) gjelder for IE&FLTs 90 medlemmer i offshore helikopterbransjen, gjennom selskapene CHC Helikopter Service, Bristow og HeliOne.

-Dette er en viktig yrkesgruppe for forbundet, som er avgjørende for å ivareta god beredskap og trafikkavviklingen på norsk sokkel. Vi går inn i forhandlingene med en klar forventning om et godt oppgjør, sier nestleder Ommund Stokka som leder forhandlingene for IE&FLT.

Det er satt av én dag til forhandlingene som foregår hos NHO i Oslo.

I år er det et hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene, i tillegg til lønn. Det forhandles med alle rettigheter, inkludert streikerett.

*Forbundet vedtok 21.mai å endre navn til Forbundet Styrke, men fram til dato for nytt navn er fastsatt vil fortsatt IE&FLT brukes som midlertidig navn.

Hold deg oppdatert om forhandlingene på www.industrienergi.no og forbundets Facebook.

IE&FLTs forhandlingsutvalg:

Ommund Stokka, nestleder i IE&FLT (forhandlingsleder)
Jørn Erik Bøe, forbundssekretær IE&FLT
Hans Petter Jensen, CHC Helikopter Service
Kjetil Larsen, CHC Helikopter Service
Monica Skotnes, Bristow
Per Otto Bråthen, HeliOne
Atle Espen Helgesen, IE&FLT (kommunikasjon).