Frykter svekkelse av arbeidsmedisin i nord

Helse Nord fjerner det økonomiske grunnlaget for at arbeidsmedisinsk avdeling (AMA) i Tromsø kan jobbe forebyggende. Det vil kunne få store konsekvenser for mange arbeidsplasser i nord.

Vi er informert om at Helse Nord har planer om å kutte budsjettet til AMA i Tromsø med 30 prosent. Det bekymrer både IE&FLT, Norsk Industri, samt industribedriftene Finnfjord og Elkem.

-Vi jobber sammen for at Norge skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet (HMS) innenfor landindustri. Arbeidsmedisin er kjernen av HMS-faget i industrien, sier Henrik Fjeldsbø, forbundssekretær i IE&FLT.

Budsjettreduksjon på 30 prosent for AMA vil i praksis medføre 80 prosent reduksjon av ressursene til forebyggende HMS-arbeid, siden oppfølging av pasienter er lovpålagt.

I en felles uttalelse uttrykker Henrik Fjeldsbø (IE&FLT) og Bendik Brinchmann (fagsjef arbeidsmedisin i Norsk Industri) stor bekymring.

– Vi har forsøkt å tydeliggjøre de negative virkningene av det varslede budsjettkuttet, men opplever at en dybdegående konsekvensanalyse ikke var vektlagt før beslutningen ble fattet i slutten av mai, men det er ennå tid til å droppe dette kuttet.

De peker på at arbeidsmiljøutfordringene i industrien med støy, støv, varme og kjemikalier er åpenbare. -Man kan ikke produsere metaller og andre industrielle produkter uten prosesser som medfører risiko, sier Fjeldsbø og Brinchmann.

Helse Nord skal behandle saken på et styremøte 19. juni.