Helse, miljø og sikkerhet

Industri Energi har sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) alle steder vi har medlemmer.

Industri Energi sitt HMS-arbeid er forankret i Helse-, miljø- og sikkerhetspolitisk uttalelse vedtatt 2021.

Industri Energi har to forbundssekretærer som jobber fulltid med HMS innen de områder vi har medlemmer. Noen av de overordnede ansvarsområdene er generell HMS i landindustri og offshore, rammebetingelser, beredskap, inkluderende arbeidsliv, helikoptersikkerhet, nettverksarbeid, bedriftsbesøk og internasjonalt samarbeid. I tillegg har Industri Energi en rådgiver som jobber med dykkefaglige spørsmål og problemstillinger innen HMS, så vel som organiseringsarbeidet.

Forbundet arbeider med HMS- og risikostyring, regelverksutvikling, høringsprosesser, parts- og trepartsarbeid, oppfølging av tilsyn og granskninger, kontakt med myndigheter, politiske prosesser, intern og ekstern kursing, foredrag og innlegg, diverse arbeidsgrupper etc.

Forbundssekretærene innen HMS er naturlig kontaktpunkt for alle hovedverneombudene som er medlemmer hos oss.

For å styrke HMS-arbeidet og kontakten mellom forbundet og de forskjellige områdene, så har vi nedsatt et HMS-utvalg, Krangruppen, samt LO helikopterutvalg.

Industri Energi arrangerer årlig en stor HMS-konferanse der temaene skal være dagsaktuelle og representative for de områdene vi representerer.

Vi arrangerer årlig en stor HMS konferanse

HMS-avdelingen