Krangruppen

Krangruppen er sammensatt av forbundets medlemmer, uavhengig av verv men basert på interesse, kompetanse og bakgrunn. Gruppen arbeider for å heve sikkerhetsnivået i operasjoner knyttet til bruk av løfteutstyr og løfteinnretninger.

Organisert under Industri Energi HMS-utvalg. Gruppen skal være bredt representert fra forbundets virkeområder. Gruppens formål og målsetning er:

  1. Heve HMS nivået på kran og løft innenfor de områder IE organiserer personell.
  2. Arbeide for forbedret opplæring og kunnskapsnivå for dette personellet.
  3. Delta aktivt i revideringer av regelverk og standarder.
  4. Representere Industri Energi sine medlemmer på en god og tydelig måte inn i standardiseringsarbeid, utvalg ol.
  5. Holde en årlig dialog med de relevante myndigheter. PTIL, ATIL og Sjøfartsdirektoratet.

Gruppen  vil således være en aktiv deltager i regelverks-, beste praksis- og standardiseringsarbeid relatert til fagfeltet. Videre en naturlig støttespiller til forbundets medlemmer og ansatte ved spørsmål omkring fagfeltet, samt gi innspill til endringer som kan bidra til kompetanseheving og standardisert praksis innenfor fagfeltet «Kran og løft».

Kontaktperson, leder for gruppen:

Anders Blom, hovedverneombud Maersk Drilling

Mob: +47 909 92 987

E-post: Anders.Blom@maerskdrilling.com