HMS-utvalget

Utvalgets arbeidsområde er alle typer helse, arbeidsmiljø og sikkerhetsforhold med relevans for forbundets medlemmer generelt. Spesielt skal utvalget arbeide med saker som er vedtatt behandlet av forbundets styrende organer.

Utvalget er nedsatt av Industri Energi landsstyre. Det avholdes i utgangspunktet fire årlige møter, og skal være retningsgivende for forbundets HMS handlingsplan, arbeidsplan og HMS relaterte spørsmål ellers.

Utvalget kan på fritt grunnlag behandle de saker de selv velger, og de saker som fremmes i utvalget.

Utvalget vil bistå Industri Energis administrasjon med råd og opplysninger som er relevante i forbundets HMS arbeide.

Forbundets administrasjon skal orientere utvalget om relevante saker som behandles i forbundet.

Utvalget skal representere et godt tverrsnitt forbundets medlemsgrupper, faglig spredning og kjønnfordeling.

Utvalget rapporterer til Industri Energis styrende organ.

Medlemmer

Kontaktperson