Industri Energi Ung

Industri Energi Ung jobber for alle unge medlemmer i Industri Energi. Ung vil i denne sammenheng si til og med fylte 33 år.

Vi representerer forbundets over 13 000 unge medlemmer og består hovedsakelig av ungdomstillitsvalgte og lokale ungdomsutvalg. Disse treffes på ungdomskonferansen hvor det velges representanter, vedtas politikk og bestemmes hva som skal gjennomføres av ungdomsarbeid det kommende året.

Oppfølgingen av handlingsplanen er det sentrale ungdomsutvalget sin jobb. Utvalget fronter ungdomssaker ut mot politiske miljøer og internt i alle ledd av forbundet, tilrettelegger skolering for unge tillitsvalgte og arrangerer Ungdomskonferansen. I tillegg sikrer utvalget at vi får organisert unge industriarbeidere hos oss med å koordinere skolebesøk, lærlinginntak og sørger for at vi har et attraktivt medlemskapstilbud for disse gruppene.

Ungdomsutvalget består av:

Leder: Charlotte Sæbjørnsen, Elkem Bremanger
Tlf.91170899/chs@industrienergi.no

1.nestleder: Mikael Schevik, Chemring Nobel
Tlf. 90201045/ mikael.schevik@industrienergi.no

2.nestleder: Lars Svendsen, Equinor Melkøya
Medlem Anna-Helena Willumsen, Elkem Salten
Medlem Emmy Blix, Archer
Medlem Arnfinn Hansen, Universitetet i Sørøst-Norge
Medlem Håvard Haugen, Hydro Årdal
Medlem Julia Kelmendi, Odfjell Drilling
1.vara Kevin Fossnes, Nikkelverket Glencore
2.vara Matilde Nærland, Norsea

Valgkomiteen:

Leder: Karl Ruben Gaasø, Elkem Solar
Medlem: Martine Herland Solheim, Bergen Vann
Medlem: Henriette Stabel, Universitetet i Agder
Vara: Ole Sletten, Archer

Kontrollkomiteen:

Leder: Jarle Knoph, Odfjell Stavanger
Medlem: Espen Wennerberg, Nikkelverket Glencore Kristiansand
Medlem: Idunn Tobiassen Mauseth, Equinor Hammerfest
Vara: Anna-Elisabeth Kristiansen, Norwegian Crystals Glomfjord