Industri Energi Ung

Industri Energi Ung jobber for alle unge medlemmer og studenter i Industri Energi. Ung vil i denne sammenheng si til og med fylte 35 år.

Vi representerer forbundets over 13 000 unge medlemmer og består hovedsakelig av ungdomstillitsvalgte og lokale ungdomsutvalg. Disse treffes på ungdomskonferansen hvor det velges representanter, vedtas politikk og bestemmes hva som skal gjennomføres av ungdomsarbeid det kommende året.

Oppfølgingen av handlingsplanen er det sentrale ungdomsutvalget sin jobb. Utvalget fronter ungdomssaker ut mot politiske miljøer og internt i alle ledd av forbundet, tilrettelegger skolering for unge tillitsvalgte og arrangerer Ungdomskonferansen. I tillegg sikrer utvalget at vi får organisert unge industriarbeidere hos oss med å koordinere skolebesøk, lærlinginntak og sørger for at vi har et attraktivt medlemskapstilbud for disse gruppene.

På Ungdomskonferansen i 2021 slo Industri Energi Ung og Industri Energi Student seg sammen til ett samlet og større utvalg.

Ungdomsutvalget består av:

 • Leder, Mikael Schevik, Chemring Nobel
 • Nestleder, student Alida Domaas, NTNU Trondheim, valgt for 1år
 • Nestleder Ung, Arnfinn Hansen, Bilfinger Herøya, valgt for 1år
 • AU-Medlem, Kevin Fossnes, Glencore Nikkelverk, valgt for 2år
 • AU- Medlem, Johann Halvorsrød, USN Porsgrunn, valgt for 2år
 • Medlem, Nabil Harchaouen, NTNU Trondheim, valgt for 2 år
 • Medlem, Håvard Haugen, Hydro Årdal, valgt for 2år
 • Medlem, Georg Bårdsen, Universitetet i Stavanger, valgt for 1år
 • Medlem, Julie Sveen, Rockwool, valgt for 1 år
 • Medlem, Joakim Kristoffersen, Equinor, valgt for 1år
 • Medlem, Ida Strømsvåg, Semco, valgt for 1år
 • 1.Vara, Olaf Andreas Hafsmo, NTNU Trondheim, valgt for 1år
 • 2.Vara, Maja Rønningsbakk, Elkem Thamshavn, valgt for 1år
 • 3.Vara, Cecilia Tieu, Universitetet i Stavanger, valgt for 1år

Kontrollkomiteen:

 • Leder, Brynjar Andersen Saus, Jobber på Universitetet i Tromsø , valgt for 1år
 • Medlem, Julie Rakland Hagen, Elkem Bremanger, valgt for 1år
 • Medlem, Olav Jørgensen, Alcoa Mosjøen, valgt for 1år Vara
 • Vara, Beate Sognnes, Fagskolen AOF, valgt for 1år

Valgkomiteen:

 • Leder, Lars Svendsen, Okea, valgt 1år Medlem
 • Medlem, Michal Jan Warecki, NTNU Trondheim, valgt for 1år
 • Medlem, Ole Sletten, Archer, valgt for 1år
 • Vara, Anna-Helena Willumsen, valgt for 1år