Industri Energi Ung

Industri Energi Ung jobber for alle unge medlemmer og studenter i Industri Energi. Ung vil i denne sammenheng si til og med fylte 35 år.

Vi representerer forbundets over 13 000 unge medlemmer. Disse er alt fra unge arbeidstakere, lærlinger og studenter. Vår hovedoppgave er organisere ungemedlemmer innenfor forbundets organisasjonsområde, skolere unge medlemmer til å ta plass i fagbevegelsen og arrangere kurs og konferanser som samler ungdom på tvers av bransjer.

Det høyeste organet i Industri Energi Ung er ungdomskonferansen. Her vedtas handlingsplan, politisk plattform, vedtekter og det er også her ungdomsutvalget velges. Konferansen er åpen for alle unge medlemmer i Industri Energi og det er rundt 180 plasser på konferansen. Konferansen finner sted i oktober hvert år, så om du har lyst til å bli med er det bare å følge med på kursoversikten for påmelding.

Ungdomsutvalget for perioden:

Leder: Mikael Schevik, Chemring Nobel

Nestleder med studentansvar: Alida Johanne Domaas, UiO

Nestleder med ungdomsansvar: Arnfinn Hansen, Bilfinger Herøya

Arbeidsutvalgsmedlem: Kevin Fossnes, Glencore

Arbeidsutvalgsmedlem: Johann Halvorsrød, Johnson Controls

Medlemmer:

Nabil Harchaouen, Oceaneering

Håvard Haugen, Hydro Årdal

Georg Bårdsen, UiS

Villemo Marie Svendsen, Fresenius Kabi

Joakim Kristoffersen, Equinor

Maja Rønningsbakk, Elkem Thamshavn

Vara:

Cecilia Tieu, UiS

Sverre Hjelsvold, Madshus

Markus Gauslå, Equinor

Kontrollkomiteen:

Leder: Julie Rakland Hagen, Elkem Bremanger

Medlemmer:

Jacob Dybvald Ludvigsen, UiT

Olav Jørgensen, Alcoa Mosjøen

Vara: Rikke Ingela Eilertsen

Valgkomiteen:

Leder: Lars Svendsen, Okea

Medlemmer:

Ole Slette, Archer

Ina Kristiansen, Høyskolen i Molde

Vara: Emma Nilsen, Equnior

Ønsker du mer info om arbeidet til ungdomsutvalget:

Sjekk ut: www.ung.industrienergi.no

Hvis du vil komme i kontakt med utvalget: ung@industrienergi.no