Om forbundet

Industri Energi (nå IE&FLT) er LOs fjerde største forbund med over 80 000 medlemmer innen olje-, gass- og landindustri.

Landindustrien består av alt fra farmasøytisk industri, aluminium, kjemiske prosesser, miljøbedrifter, plast, fiskefor- og mel til vaskerier og diverse bedrifter innen tre og andre bransjer. Industri Energi organiserer vertikalt, det vil si fra bunn til topp innen bedriften. Sektoren olje- og gass består av alt fra operatører, oljeboringsbedrifter, offshoreservice NR, service og vedlikehold, flyterigg, oljeservice, forpleining m.fl. Bransjene vi organiserer står totalt for 80 % av den norske eksportverdien.

I tillegg kan du være medlem hos oss om du er ansatt i et bemanningsselskap eller selvstendig næringsdrivende i et lite selskap med inntil en ansatt. Du kan også være medlem hos oss om du er student, elev eller lærling. Vi ivaretar deg også når du blir pensjonist om du er medlem hos oss på det tidspunktet du går av med pensjon.

I vårt forbund har også ALT (administrative, ledende og tekniske stillinger) sin plass. ALT er et selvstendig fagforbund som står utenfor LO og med egne hovedavtale og egne overenskomster, men med en samarbeids- og integrasjonsavtale med Industri Energi. Det betyr at alle tjenester og goder du får som medlem leveres av Industri Energi.

Industri Energi har to hovedkontorer, i henholdsvis Oslo og Stavanger.

Vi i Industri Energi er til for medlemmende våre.

Over 4000 tillitsvalgte og ca 150 ansatte med solid kompetanse og inngående kjennskap til din bransje stiller opp for deg og din arbeidsplass. Dette både om du har tariffavtale eller ikke. Du skal slippe å stå alene om noe skulle skje, enten du får problemer på jobben eller i privatlivet. Vi har ulike innretninger på medlemskapet om du er student/elev, lærling, pensjonist, ordinært medlem eller om du er ALT medlem.

Les mer om dine medlemsfordeler her.

Her finner du hva medlemskapet ditt koster

Så mye sparer du som medlem av Industri Energi

Husk at du som medlem av en fagforening, kan du trekke fra inntil kr 8000 av skattepliktig inntekt.