Om forbundet

Industri Energi er LOs fjerde største forbund med over 56 000 medlemmer innen olje-, gass- og landindustri.

Landindustrien består av alt fra farmasøytisk industri, aluminium, kjemiske prosesser, miljøbedrifter, plast, fiskefor- og mel til vaskerier og diverse bedrifter innen tre og andre bransjer. Industri Energi organiserer vertikalt, det vil si fra bunn til topp innen bedriften. Sektoren olje- og gass består av alt fra operatører, oljeboringsbedrifter, offshoreservice NR, service og vedlikehold, flyterigg, oljeservice, forpleining m.fl. Bransjene vi organiserer står totalt for 80 % av den norske eksportverdien.

I tillegg kan du være medlem hos oss om du er ansatt i et bemanningsselskap eller selvstendig næringsdrivende i et lite selskap med inntil en ansatt. Du kan også være medlem hos oss om du er student, elev eller lærling. Vi ivaretar deg også når du blir pensjonist om du er medlem hos oss på det tidspunktet du går av med pensjon.

I vårt forbund har også ALT (administrative, ledende og tekniske stillinger) sin plass. ALT er et selvstendig fagforbund som står utenfor LO og med egne hovedavtale og egne overenskomster, men med en samarbeids- og integrasjonsavtale med Industri Energi. Det betyr at alle tjenester og goder du får som medlem leveres av Industri Energi.

Industri Energi har to hovedkontorer i henholdsvis Oslo og Stavanger.

Medlemskap

Vi i Industri Energi et til for medlemmende våre.

3000 tillitsvalgte og over 80 ansatte med solid kompetanse og inngåeden kjennskap til din bransje stiller opp for deg og din arbeidsplass. Dette både om du har tariffavtale eller ikke. Du skal slippe å stå alene om noe skulle skje, enten du får problemer på jobben eller i privatlivet. Vi har ulike innretninger på medlemskapet om du er student/elev, lærling, pensjonist, ordinært medlem eller om du er ALT medlem. (Du finner ut mer om innholdet i de ulike medlemskapene her:)

Medlemsfordeler

Som medlem hos oss får har du:

Trygghet i arbeidslivet veda t våre tillitsvalgte, forhandlere, saksbehandlere og advokater er godt kjent med kjørereglene i arbeidslivet

LO favør med svært gunstige forsikringsavtaler som blant annet Norges beste innboforsikring. Gjennom ordningen får du også gode betingelser på boliglån.

Hjelp på jobb og privat kan du få gjennom våre dyktige advokater og tillitsvalgte, samt tilgang til hjelp privat gjennom advokatforsikringen HELP.

Pensjonsrådgivning kan være gull verdt og Industri Energi har et svært godt tilbud med egen pensjonstelefon for alle medlemmer uansett alder. Samt en mer dyptgående rådgivningstjeneste for alle medlemmer fra 57 år og oppover.

25 % refusjon av studieavgiften på BI. Du kan også søke om stipend og gratis kurs.

Industri Energi har samarbeidsavtale med Handelshøgskolen BI. Alle som har vært fult betalende yrkesaktive medlemmer i minst 6 måneder får refundert 25 % av studieavgiften.

I tillegg kan du søke om inntil 13 500 kroner i stipend i året. Vi arrangerer også gratis kurs og konferanser for tillitsvalgte og medlemmer, inkludert reise og opphold.

Andre medlemsfordeler er:

  • Rabatt hos Hertz Bilutleie
  • Fordelsprogrammet LO Favør

Dette koster medlemskapet ditt:

Ordinært medlemskap med lønnstrekk

1,3 % av bruttolønn – maks kr 575 per måned i tillegg kommer obligatorisk advokatforsikring kr 59 

1,47 % av bruttolønn – maks kr 634 per måned inklusive advokatforsikring

Medlemmer bosatt utenfor Norden:
1,3 % av bruttolønn – maks kr 504 per måned uten innbo og advokatforsikring

I tillegg kommer kontingent til den lokale foreningen/klubben der du jobber, for nærmere informasjon ta kontakt med lokal tillitsvalgt.

Ordinært medlemskap med faktura

Oversikten under viser månedlig kontingent inkl. advokatforsikring for ulike lønnsgrupper:

       Brutto årslønn 
 Over:         527 673Kr 739
473 759 – 527 672Kr 672
420 992 – 473 758Kr 605
368 225 – 420 991Kr 536
315 458 – 368 224Kr 469
263 837 – 315 457Kr 402
    

Medlemmer som er bosatt utenfor Norden:
Ordinært medlemskap kr 608 per måned, uten innbo og advokatforsikring
Ikke-yrkesaktivt medlemskap kr 123 per måned, uten innbo og advokatforsikring

Øvrige medlemskap

Ikke-yrkesaktiv: kr 254 per måned inklusive advokatforsikring

Pensjonist: kr 254 per måned inklusive advokatforsikring

Pensjonist over 75 år: kr 156 per måned inklusive advokatforsikring

Student og lærling: kr 10 per måned forutsatt AvtaleGiro

Militær: kr 59 per måned forutsatt AvtaleGiro

LO favør Topp reiseforsikring

Medlemmer under 67 år: kr 97 per måned

Medlemmer over 67 år: kr 117 per måned

Forsikringen betales månedlig og det må opprettes AvtaleGiro

Selvstendig

Kontingent: kr 545 per måned inklusive forsikringer

Husk at du kan trekke fra på skatten

Som medlem av en fagforening, kan du trekke fra inntil kr 3850 av skattepliktig inntekt.