Dette koster medlemskapet ditt

Her kan du lese hva det koster å være medlem i Industri Energi.

Kontingentsatser for 2023

Ordinært medlemskap med lønnstrekk

1,3 % av bruttolønn
Maks kr 615 per måned i tillegg kommer obligatorisk advokatforsikring kr 59. 

1,47 % av bruttolønn
Maks kr 674 per måned inklusive advokatforsikring

Medlemmer bosatt utenfor Norden:
1,3 % av bruttolønn – maks kr 536 per måned uten innbo og advokatforsikring

1,47 % av bruttolønn – maks kr 595 per måned uten innbo og advokatforsikring

I tillegg kommer kontingent til den lokale foreningen/klubben der du jobber, for nærmere informasjon ta kontakt med lokal tillitsvalgt.


Ordinært medlemskap med faktura
Oversikten under viser månedlig kontingent inkl. advokatforsikring for ulike lønnsgrupper:

       Brutto årslønn 
 Over:       563 597Kr 786
506 013 – 563 596Kr 714
449 653 – 506 012Kr 642
393 294 – 449 653Kr 569
336 934 – 393 293Kr 497
281 799 – 336 933Kr 425
   

Medlemmer som er bosatt utenfor Norden:
Ordinært medlemskap kr 648 per måned, uten innbo og advokatforsikring
Ikke-yrkesaktivt medlemskap kr 129 per måned, uten innbo og advokatforsikring

Øvrige medlemskap

Ikke-yrkesaktiv: kr 267 per måned inklusive advokatforsikring

Pensjonist under 75 år: kr 267 per måned inklusive advokatforsikring

Pensjonist over 75 år: kr 163 per måned inklusive advokatforsikring

Æresmedlem: Etter 45 års sammenhengende medlemskap i et LO-forbund er medlemskapet gratis, ikke inkludert advokatforsikring.

Student og lærling: kr 10 per måned forutsatt AvtaleGiro

Militær: Gratis

LOfavør Reiseforsikring
Medlemmer under 67 år: kr 103 per måned
Medlemmer over 67 år: kr 125 per måned

Forsikringen betales månedlig og det må opprettes AvtaleGiro

Selvstendig
Kontingent: kr 578 per måned inklusive forsikringer

Husk at du kan trekke fra på skatten
Som medlem av en fagforening, kan du trekke fra inntil kr 7700 av skattepliktig inntekt.