Dette koster medlemskapet ditt

Her kan du lese hva det koster å være medlem i Industri Energi.

Kontingentsatser for 2022

Årets satser skal behandles på landsstyremøtet 27. januar. Inntil de blir vedtatt er det satsene fra 2021 som er gjeldende.

Forbundet vil sende ut informasjon med oppdaterte satser så snart det foreligger.

Ordinært medlemskap med lønnstrekk

1,3 % av bruttolønn
Maks kr 575 per måned i tillegg kommer obligatorisk advokatforsikring kr 59. 

1,47 % av bruttolønn
Maks kr 634 per måned inklusive advokatforsikring

Medlemmer bosatt utenfor Norden:
1,3 % av bruttolønn – maks kr 504 per måned uten innbo og advokatforsikring

I tillegg kommer kontingent til den lokale foreningen/klubben der du jobber, for nærmere informasjon ta kontakt med lokal tillitsvalgt.


Ordinært medlemskap med faktura
Oversikten under viser månedlig kontingent inkl. advokatforsikring for ulike lønnsgrupper:

       Brutto årslønn 
 Over:       527 673Kr 739
473 759 – 527 672Kr 672
420 992 – 473 758Kr 605
368 225 – 420 991Kr 536
315 458 – 368 224Kr 469
263 837 – 315 457Kr 402
    

Medlemmer som er bosatt utenfor Norden:
Ordinært medlemskap kr 608 per måned, uten innbo og advokatforsikring
Ikke-yrkesaktivt medlemskap kr 123 per måned, uten innbo og advokatforsikring

Øvrige medlemskap

Ikke-yrkesaktiv: kr 254 per måned inklusive advokatforsikring

Pensjonist: kr 254 per måned inklusive advokatforsikring

Pensjonist over 75 år: kr 156 per måned inklusive advokatforsikring

Student og lærling: kr 10 per måned forutsatt AvtaleGiro

Militær: kr 59 per måned forutsatt AvtaleGiro

LO favør Topp reiseforsikring
Medlemmer under 67 år: kr 97 per måned
Medlemmer over 67 år: kr 117 per måned

Forsikringen betales månedlig og det må opprettes AvtaleGiro

Selvstendig
Kontingent: kr 545 per måned inklusive forsikringer

Husk at du kan trekke fra på skatten
Som medlem av en fagforening, kan du trekke fra inntil kr 5800 av skattepliktig inntekt.