Dette koster medlemskapet ditt

Her kan du lese hva det koster å være medlem i Industri Energi.

Kontingentsatser for 2022

Ordinært medlemskap med lønnstrekk

1,3 % av bruttolønn
Maks kr 591 per måned i tillegg kommer obligatorisk advokatforsikring kr 49. 

1,47 % av bruttolønn
Maks kr 640 per måned inklusive advokatforsikring

Medlemmer bosatt utenfor Norden:
1,3 % av bruttolønn – maks kr 517 per måned uten innbo og advokatforsikring

I tillegg kommer kontingent til den lokale foreningen/klubben der du jobber, for nærmere informasjon ta kontakt med lokal tillitsvalgt.


Ordinært medlemskap med faktura
Oversikten under viser månedlig kontingent inkl. advokatforsikring for ulike lønnsgrupper:

       Brutto årslønn 
 Over:       541 920Kr 748
486 551 – 541 919Kr 678
432 358 – 486 550Kr 609
378 167 – 432 357Kr 539
323 975 – 378 166Kr 470
270 961 – 323 974Kr 401
    

Medlemmer som er bosatt utenfor Norden:
Ordinært medlemskap kr 625 per måned, uten innbo og advokatforsikring
Ikke-yrkesaktivt medlemskap kr 126 per måned, uten innbo og advokatforsikring

Øvrige medlemskap

Ikke-yrkesaktiv: kr 249 per måned inklusive advokatforsikring

Pensjonist: kr 249 per måned inklusive advokatforsikring

Pensjonist over 75 år: kr 149 per måned inklusive advokatforsikring

Student og lærling: kr 10 per måned forutsatt AvtaleGiro

Militær: Gratis

LO favør Topp reiseforsikring
Medlemmer under 67 år: kr 97 per måned
Medlemmer over 67 år: kr 117 per måned

Forsikringen betales månedlig og det må opprettes AvtaleGiro

Selvstendig
Kontingent: kr 548 per måned inklusive forsikringer

Husk at du kan trekke fra på skatten
Som medlem av en fagforening, kan du trekke fra inntil kr 5800 av skattepliktig inntekt.