Dette koster medlemskapet ditt

Her kan du lese hva det koster å være medlem i Industri Energi.

Kontingentsatser for 2024

Ordinært medlemskap med lønnstrekk

1,3 % av bruttolønn
Maks kr 630 per måned i tillegg kommer obligatorisk advokatforsikring kr 62. 

1,47 % av bruttolønn
Maks kr 692 per måned inklusive advokatforsikring

Medlemmer bosatt utenfor Norden:
1,3 % av bruttolønn – maks kr 535 per måned uten innbo og advokatforsikring

1,47 % av bruttolønn – maks kr 597 per måned uten innbo og advokatforsikring

I tillegg kommer kontingent til den lokale foreningen/klubben der du jobber, for nærmere informasjon ta kontakt med lokal tillitsvalgt.


Ordinært medlemskap med faktura
Oversikten under viser månedlig kontingent inkl. advokatforsikring for ulike lønnsgrupper:

       Brutto årslønn 
 Over:       563 597Kr 804
506 013 – 563 596Kr 732
449 653 – 506 012Kr 660
393 294 – 449 653Kr 587
336 934 – 393 293Kr 515
281 799 – 336 933Kr 443
   

Medlemmer som er bosatt utenfor Norden:
Ordinært medlemskap kr 647 per måned, uten innbo og advokatforsikring
Ikke-yrkesaktivt medlemskap kr 128 per måned, uten innbo og advokatforsikring

Øvrige medlemskap

Ikke-yrkesaktiv/minstekontigent: kr 285 per måned inklusive advokatforsikring

Pensjonist under 75 år: kr 285 per måned inklusive advokatforsikring

Pensjonist over 75 år: kr 166 per måned inklusive advokatforsikring

Æresmedlem: Æresmedlemmer som har 45 års sammenhengende medlemskap i LO, og som ikke lenger er yrkesaktive fritas for kontingent. Fritaket omfatter ikke advokatforsikring (kr 62 i måneden) eller reiseforsikring (medlemmer under 67 år: kr 120 per måned, medlemmer over 67 år: kr 146 per måned).

Lærling: kr 10 per måned forutsatt AvtaleGiro

Student før 01.01.24 : kr 10 per måned forutsatt AvtaleGiro

Student etter 01.01.24 : kr 299 for hele studieperioden

Bi-medlemskap: kr 109 per måned

Militær: Gratis

LOfavør Reiseforsikring
Medlemmer under 67 år: kr 120 per måned
Medlemmer over 67 år: kr 146 per måned

Forsikringen betales månedlig og det må opprettes AvtaleGiro

Selvstendig
Kontingent: kr 596 per måned inklusive forsikringer + tillegg på kr 55.

Husk at du kan trekke fra på skatten
Som medlem av en fagforening, kan du trekke fra inntil kr 8000 av skattepliktig inntekt.