Dette koster medlemskapet ditt

Her kan du lese hva det koster å være medlem i Industri Energi.

Ordinært medlemskap med lønnstrekk

1,3 % av bruttolønn
Maks kr 575 per måned i tillegg kommer obligatorisk advokatforsikring kr 59. 

1,47 % av bruttolønn
Maks kr 634 per måned inklusive advokatforsikring

Medlemmer bosatt utenfor Norden:
1,3 % av bruttolønn – maks kr 504 per måned uten innbo og advokatforsikring

I tillegg kommer kontingent til den lokale foreningen/klubben der du jobber, for nærmere informasjon ta kontakt med lokal tillitsvalgt.


Ordinært medlemskap med faktura
Oversikten under viser månedlig kontingent inkl. advokatforsikring for ulike lønnsgrupper:

       Brutto årslønn 
 Over:       527 673Kr 739
473 759 – 527 672Kr 672
420 992 – 473 758Kr 605
368 225 – 420 991Kr 536
315 458 – 368 224Kr 469
263 837 – 315 457Kr 402
    

Medlemmer som er bosatt utenfor Norden:
Ordinært medlemskap kr 608 per måned, uten innbo og advokatforsikring
Ikke-yrkesaktivt medlemskap kr 123 per måned, uten innbo og advokatforsikring

Øvrige medlemskap

Ikke-yrkesaktiv: kr 254 per måned inklusive advokatforsikring

Pensjonist: kr 254 per måned inklusive advokatforsikring

Pensjonist over 75 år: kr 156 per måned inklusive advokatforsikring

Student og lærling: kr 10 per måned forutsatt AvtaleGiro

Militær: kr 59 per måned forutsatt AvtaleGiro

LO favør Topp reiseforsikring
Medlemmer under 67 år: kr 97 per måned
Medlemmer over 67 år: kr 117 per måned

Forsikringen betales månedlig og det må opprettes AvtaleGiro

Selvstendig
Kontingent: kr 545 per måned inklusive forsikringer

Husk at du kan trekke fra på skatten
Som medlem av en fagforening, kan du trekke fra inntil kr 3850 av skattepliktig inntekt.