Samarbeidskomiteer

For å sikre best mulig samarbeid mellom klubber og avdelinger innen samme bransjeområde, har forbundet etablert samarbeidskomiteer.

Aluminium

Representerer de ansatte i norsk aluminiumsindustri.

Leder: Tor Jørgen Sætrevik, tor.jorgen.satrevik@hydro.com

Elektrokjemisk

Representerer de ansatte i smelteverksindustrien, utenom aluminium.

Leder: Jan Haugen, jhaugen@washingtonmills.no

Kjemiske bransjer

Representerer de ansatte i en rekke ulike kjemiske bransjer. Komiteen har fem ulike underkomiteer.

Leder: Per Øistein Kivijärvi, per.kivijarvi@kronosww.com 

Møbel og Laerdal

Representerer de ansatte i møbelindustrien og på Laerdal Medical.

Leder: Vidar Schanke , klubben@formfin.no

NR Forum

Representerer de ansatte i flyteriggsektoren på sokkelen, altså selskaper som er medlem av Norges Rederiforbund (NR).

Leder: Bår Inge Pedersen, baar.i.p@online.no

Oljeservice (OSA)

Representerer de ansatte i leverandørindustrien til olje- og gassektoren, landbaser og offshore helikopterbransjen.

Leder: Christopher Talgø, Christopher.talgo@archerwell.com

Operatørselskap

Representerer de ansatte i selskapene som drifter olje- og gassfelt.

Leder: Eirik Birkeland, Eirik.Birkeland@conocophillips.com

Retningslinjer for samarbeidskomiteer