Samarbeidskomiteer

For å sikre et best mulig samarbeid mellom enhetene (klubber/avdelinger) innen ett og samme område med felles interesser, har forbundet etablert samarbeidskomiteer.

Aluminium

Representerer de ansatte i norsk aluminiumsindustri.

Leder Ørjan Normann, orjan.normann@hydro.com

Elektrokjemisk

Representerer de ansatte i smelteverksindustrien, utenom aluminium.

Leder: Jan Haugen, jhaugen@washingtonmills.no

Kjemiske bransjer

Representerer de ansatte i en rekke ulike kjemiske bransjer. Komiteen har fem ulike underkomiteer.

Leder: Per Øistein Kivijärvi, per.kivijarvi@kronosww.com 

Møbel

Representerer de ansatte i møbelindustrien.

Leder: Ann Rustad, ann.rustad@svanebeds.com

NR Forum

Representerer de ansatte i flyteriggsektoren på sokkelen, altså selskaper som er medlem av Norges Rederiforbund (NR).

Leder: Bår Inge Pedersen, baar.i.p@online.no

Oljeservice (OSA)

Representerer de ansatte i leverandørindustrien til olje- og gassektoren, landbaser og offshore helikopterbransjen.

Leder: Christopher Talgø, Christopher.talgo@archerwell.com

Operatørselskap

Representerer de ansatte i selskapene som drifter olje- og gassfelt.

Leder: Eirik Birkeland, Eirik.Birkeland@conocophillips.com

Retningslinjer for samarbeidskomiteer