Industri Energi SKALA

Industri Energi SKALA er en arena og møteplass for alle i forbundet som representerer medlemmer innen administrative, ledende og tekniske stillinger.

Konseptet “En bedrift – en fagforening”

Industri Energi organiserer vertikalt – og det vil si fra bunn til topp i bedrifter. Vi jobber etter konseptet «En bedrift – en fagforening». Denne modellen gir oss en unik styrke og påvirkningsmuligheter. Vi får med det nyttet kompetanse på alle nivåer.

I forbundet har vi en egen arena, Industri Energi SKALA, som skal ha spesielt fokus på dette arbeidet. Vi skal være pådrivere i forhold til vertikal organisering og serve spesielt de som organiserer medlemmer innen administrative, ledende og tekniske stillinger. Industri Energi SKALA skal jobbe på tvers av hele forbundet.

SKALA-utvalg

Industri Energi SKALA har et utvalg som jevnlig møtes. Disse er SKALA-kontakter og har ansvar for dette arbeidet innad i sine områder og samarbeidskomiteer. De skal også fange opp saker ute som er relevant å jobbe med for SKALA-utvalget.

Det er et tett samarbeid mellom SKALA og Student, for nær samtlige av medlemmer som organiseres ved høyskoler og universiteter vil på sikt sortere under SKALA-kategorier. Studentleder har fast plass i SKALA-utvalget.

Leder: Hilde Hermansen
e-post: hilde.hermansen@industrienergi.no / mobil: 91806173

Faste deltagere:
Alida Johanne Domaas, Ingard Haugeberg,
Trine Hansen Stavland og Leif Gunnar Rottem

Medlemmer: Martha Skjæveland, Thomas Mila, Morten Ødegård,
Eva Safrine Aspvik, Bente K. Flo, Jan Haugen, Per Øistein Kivijarvi, Arve Baade, Roald Hammer, Anne Kristi. S. Horneland, Finn Audun Bjørge og  Ann Rustad

Varamedlemmer: Alexander Andersen, Tone Janikke Gummesen Thon, Margunn Sundve, Stian Nordal Jensen, Kristian Austratt Enoksen, Terje Solheim, Christopher Talgø, Vidar Schanke, Ronny Østebrød, Ståle Skretting og Mano Golshan

Aktuelle saker

Av spesielle saker og problemstillinger, som kan nevnes, er kvalifisering til «fri og uavhengige stilling», lønn, bonus, karaktersystemer, karantene, bindingstid, arbeidstidsordninger, hjemmekontor, vaktordninger, reisekompensasjon, midlertidige ansettelser, nye arbeidsformer, mulighet for etterutdanning og medlemsgoder.

Kurs og Konferanser

Industri Energi SKALA har sine egne kurs og konferanser. Kursene er spisset i forhold til tillitsvalgte som representerer medlemmer innen administrative, ledende og tekniske stillinger. De fleste av forbundets medlemmer innen disse kategoriene går på individuelle lønnsavtaler. På programmet vårt har derfor forhandlinger for disse medlemskategoriene stort fokus.

Våre representanter er med i forbundets Kompetanseutvalg. Dette utvalget har fokus på fagopplæring, etter og videre utdanning, samt høyere utdanning. Her vil man blant annet se på muligheten for vektallgivende studier og forbedring av forbundets stipendordning.

Vi bidrar i lokale kampanjer

Forbundets hovedmål er verving og serving. Vårt ansvar er spesielt innen SKALA-kategorier. Vi bidrar ved etablering av klubber ute, rekrutteringsstunt og medlemsmøter. Vi sørger for materiell og brosjyrer til kampanjer.

Som aktører med ansvar på tvers av hele forbundet, jobber vi tett opp mot lokalapparatet og mot avdelinger i forbundet.