Schlumberger UK driver sosial dumping på Ekofisk-feltet

Industri Energi mener at tidligere Schlumberger UK, nå SLB UK, driver sosial dumping om bord i fartøyet «Island Captain», som er på kontrakt for ConocoPhillips på Ekofisk-feltet.

Oljeserviceselskapet SLB (tidligere Schlumberger) har gjennom sitt britiske selskap SLB UK kontrakt for å utføre brønnstimulering på Ekofisk-feltet sør i Nordsjøen. Til oppdraget brukes fartøyet «Island Captain» som er spesialutstyrt for å drive brønnstimulering.

Industri Energi har over tid kartlagt lønns- og arbeidsbetingelsene for de britiske ansatte på fartøyet.

-Ansatte om bord utfører arbeid etter oljeserviceavtalen, men både lønns- og arbeidsbetingelser er langt unna det nivået Industri Energi kan akseptere. De ansatte jobber en 28-28 rotasjon, med en lønn betydelig under tariff, uten kompensasjon for overtid eller nattarbeid, sier Erling Holmefjord, leder for arbeidslivsavdelingen i Industri Energi.

Erling Holmefjord, avdelingsleder i Industri Energi. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen

Siden mai 2022 har forbundet prøvd å ha dialog både med SLB Norge og SLB UK, uten at dette har ført til noe som helst resultat.

-Vi har gjennom møter med SLB fremmet vårt syn, men opplever at SLB Norge ikke er villig til å bidra til noen form for løsning for de ansatte om bord i «Island Captain». SLB UK har mottatt vårt krav om tariffavtale, men har så langt neglisjert vår henvendelse, sier Holmefjord.

Han slår fast at Industri Energi verken vil eller kan akseptere at et selskap som opererer på norsk sokkel, som leverandør til et stort internasjonalt oljeselskap, uten at våre medlemmer er omfattet av lønns- og arbeidsvilkår som gjelder, i henhold til oljeserviceavtalen.

-Industri Energi er tett på og vil ikke akseptere sosial dumping på norsk sokkel, sier Holmefjord.