SLB UK trapper opp bruken av uorganisert arbeidskraft på «Island Captain»

SLB UK trapper opp bruken av uorganiserte arbeidstakere. – Det er nå flere uorganiserte som arbeider overtid for å hindre streiken vår i selskapet har effekt, sier nestleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Industri Energis ni streikende medlemmer i SLB UK skulle begynt sin arbeidsperiodeperiode på brønnstimuleringsfartøyet «Island Captain» 24. mai og uten dem ville ikke selskapet kunne drifte operasjonene på norsk sokkel. Streiken ville da hatt full effekt.

Men rett før det skjedde, mobiliserte SLB UK uorganiserte arbeidstakere fra fartøyet «Island Centurion» som ligger ved verft i Ulsteinvik. De uorganiserte ble beordret å reise til det streikerammede skipet og ta opp arbeid der. De er nå i gang med arbeidet sitt med brønnstimulering på Ekofisk.

-SLB UK trapper nå opp bruken av uorganiserte. Det er nå flere uorganiserte som etter sin 28 dagers tur, arbeider overtid for å hindre at streiken vår har effekt, sier Ommund Stokka.

I tillegg har SLB UK hentet uorganiserte arbeidstakere som tidligere arbeidet på skipet «Big Orange» for å tre inn i stillingene.

-Dette er et nytt og aggressivt fremstøt fra et selskap som nekter tariffavtale for sine ansatte. Dette er et brudd med måten arbeidskamp føres på i Norge, og arbeidsgiver gjør virkelig det de kan for å hindre at arbeidsnedleggelsen får effekt. Dette er også grunnen til at LO har valgt å varsle sympatiaksjoner, fortsetter Stokka.

Han er svært kritisk til arbeidsforholdene om bord i brønnstimuleringsfartøyet.

-Vi er sjokkert over hva vi blir fortalt. Enkelte ansatte arbeider etter det som er operasjonelt nødvendig. Det betyr at de ofte har svært lange skift. 14-timers skift er vanlig, og det er ikke uvanlig med 18-24 timers vakter. Andre rapporterer om perioder der de har også har jobbet enda lengre. Det er helt uakseptabelt med 28-30 timer lange arbeidsskift på norsk sokkel. Dette utgjør en sikkerhetsrisiko, sier Stokka.

Han forklarer at pumpene som de SLB UK-ansatte opererer om bord på “Island Captain” yter 20 000 hestekrefter. -Normalt arbeidstrykk når de driver med brønnstimulering er 7500 PSI. I en hageslange er trykket på 40 PSI. Det er ikke leketøy som opereres av våre medlemmer, slår han fast.

Les også: Dette jobber de streikende i SLB UK med til daglig for å øke oljeproduskjonen på Ekofisk