SLB UK har satt inn uorganiserte til å utføre jobben til de streikende

Det britiske oljeserviceselskapet SLB UK henter uorganiserte folk til å uføre jobben som streikende Industri Energi-medlemmer skulle gjort på norsk sokkel. Dermed mister streiken effekt.

Industri Energis ni streikende medlemmer i SLB UK skulle begynt sin arbeidsperiodeperiode på brønnstimuleringsfartøyet «Island Captain» 24. mai og uten dem ville ikke selskapet kunne drifte operasjonene.

Streiken ville da hatt full effekt.

Men rett før dette skjedde, mobiliserte SLB UK uorganiserte arbeidstakere fra fartøyet «Island Centurion» som ligger ved verft i Ulsteinvik. De uorganiserte hadde arbeid i tilknytning til ombyggingen av skipet, men ble i stedet beordret å reise til det streikerammede skipet og ta opp arbeid der.

De ansatte på «Island Centurion» mislikte dette, men ble fortalt at det ville være et brudd på arbeidsavtalen om de ikke trådde inn i de streikenes arbeidsoppgaver. Det ble begrunnet med at de var i sin arbeidsperiode og at selskapet bestemte hvor de skulle jobbe.

Et nesten fullt crew fra «Island Centurion» ble dermed omdirigert til det streikerammede fartøyet «Island Captain», som da lå ved kai i Esbjerg i Danmark.

Morgenen 6. juni gikk «Island Captain» inn i sikkerhetssonen på Ekofisk og startet brønnstimuleringsjobben på norsk sokkel. Det er omfattende arbeidsoppgaver som nå blir utført og ikke rammes av streiken.

Våre medlemmers arbeidsoppgaver blir dermed utført av uorganiserte og vår streik mister effekt.

Alle har rett til å nekte å utføre streikebryteri

I Norge har alle arbeidstakere rett til å nekte å utføre streikebryterarbeid. En domstol må da ta stilling til om det er streikebryterarbeid, før arbeidet kan gjenopptas.

I en streikesituasjon er det et såkalt «vanlighetskriterium» som legges til grunn for arbeidsgivers omdisponering av arbeidskraft. Norsk arbeidsrett har konkludert med at under en streik kan arbeidsgivers adgang til å omdisponere ansatte være snevrere enn vanlig.

Om en arbeidstaker på grunn av streik jobber utenfor vanlig arbeidstid, eller utfører arbeid som i art eller omfang avviker fra det som er vanlig, er det momenter som hver for seg kan være streikebryteri. Om det uvanlige ved arbeidet ikke har sammenheng med streiken, er det ikke snakk om streikebryteri.

Normal drift på «Island Captain» er at de ansatte arbeider i sin arbeidsperiode og har påfølgende friperiode. På samme fartøy, med de samme arbeidsoppgavene og kollegaer.

De siste årene har bare fire personer forlatt brønnstimuleringsoperasjonen SLB UK utfører på «Island Captain». Alle på grunn av stillingsopprykk. På grunn av sykefravær, permisjon, overtid eller lignende, har det hendt at ansatte har arbeidet på et fartøy de vanligvis ikke arbeider på. Men det har aldri før hendt at et helt arbeidslag eller crew erstatter et annet.

Lønnsforhøyelser til de uorganiserte

SLB UK har tilnærmet seg våre medlemmer personlig en rekke ganger, men ikke henvendt seg til Industri Energi. Selskapet har tilbudt lønnsforhøyelser og bonuser til de som er i streik.

De uorganiserte har i løpet av streikens gang fått flere lønnsforhøyelser, blant annet en «norgesbonus», økt grunnlønn og andre bonuser. Alt dette har kommet etter at meklingen ble gjennomført og streiken ble et faktum.

Union busting – eller fagforeningsknusing – er metoder som brukes for å undergrave folks mulighet til å organisere seg. Det er et sett med virkemidler for å gjøre folk redde, undergrave de tillitsvalgte og virkningen av en streik.

Øker konfliktnivået mellom partene

SLB UK klarer ikke å utføre brønnstimuleringstjenester for ConocoPhillips uten hjelp fra andre.

Industri Energis medlemmer i Archer, Odfjell og ConocoPhillips blir, i dagens situasjon, tvunget til å hjelpe de uorganiserte å gjøre brønnstimuleringsjobben.

Det er åpenbart at oljeselskapet ConocoPhillips er fullt ut orientert og har akseptert den situasjonen som nå er oppstått.

Industri Energi reagerer sterkt på måten SLB UK nå opererer og dermed øker konfliktnivået mellom partene. Sammen med de tillitsvalgte i Odfjell, Archer og ConocoPhillips vil forbundet gå nøye gjennom situasjonen som nå er oppstått.

Read the article in English.

Les mer:

Industri Energi forbereder streik i SLB UK

Schlumberger UK driver sosial dumping på Ekofisk-feltet

Varsler streik på Ekofisk-feltet for å inngå tariffavtale og stoppe sosial dumping

Oljeserviceselskap truer de ansatte med sparken hvis de streiker

Får full støtte fra britisk og dansk fagbevegelse

Strømmer på med støtteerklæringer til de streikende

Havnearbeiderne i Esbjerg støtter de streikende i SLB UK