Får full støtte til streik fra britisk og dansk fagbevegelse

Industri Energi opplever å få full støtte til streik mot SLB UK fra andre offshoreforbund rundt nordsjøbassenget.

De siste dagene har Industri Energi hatt jevnlig kontakt om den varslede streiken mot SLB UK med både britiske og danske fagforbund.

-Vi gir full støtte og anerkjennelse til den planlagte streiken fra midnatt 30. mars. Det er ingen overraskelse at SLB UK ikke ønsker å anerkjenne oljeserviceavtalen (OSA), samtidig som selskapet forsøker å presse britiske arbeideres vilkår og betingelser i norsk sektor, skriver David Dunsmore i Unite i en epost.

Unite er Storbritannias nest største fagforening med over 1,2 millioner medlemmer.

Står solidarisk sammen

Regional leder i britiske RMT, Jake Molloy, slår fast at de står solidarisk sammen med de ansatte på «Island Captain».

– RMT støtter deres kamp for kollektive forhandlingsrettigheter med arbeidsgiver SLB UK. Vi står skulder ved skulder med våre Industri Energi-kolleger i kampen for å sikre rettferdighet, sier Molloy.

RMT organiserer blant annet ansatte på fartøy og flyterigger på britisk sokkel, samt havner og forsyningsbaser. Forbundet har 83.000 medlemmer.

Saken legges merke til i Danmark

Seksjonen som organiserer sjøfolk og offshoreansatte i Danmark i forbundet Dansk Metal, gir også full støtte til en mulig streik mot SLB UK. Dansk Metal har over 100.000 medlemmer.

– Metal Maritime står bak våre norske kolleger fra Industri Energi og folkene om bord på «Island Captain» i deres kamp for å oppnå tariffavtale og norske forhold på fartøy i norsk sektor, sier fagleder Christian Petersen i Metal Maritime/Dansk Metal.

Siden skipet har base i Esbjerg er dette, ifølge Petersen, en sak som legges merke til i Danmark.

-Vi vil samarbeide med lokale fagforeningsfolk i Esbjerg for å støtte våre norske og britiske kamerater i deres kamp for ordnede forhold, påpeker han.

The Catering Offshore Trade Association (COTA) som representerer over 3000 ansatte i syv forpleiningsbedrifter på britisk sokkel melder også at de gir sin støtte til streiken.

Les mer:

Industri Energi forbereder streik i SLB UK

Schlumberger UK driver sosial dumping på Ekofisk-feltet

Varsler streik på Ekofisk-feltet for å inngå tariffavtale og stoppe sosial dumping

Oljeserviceselskap truer de ansatte med sparken hvis de streiker