Oljeserviceselskap truer de ansatte med oppsigelse hvis de streiker

Oljeserviceselskapet Schlumberger Oilfield UK (del av SLB UK) truer sine ansatte på norsk sokkel med oppsigelse hvis de streiker. – Dette er totalt uhørt av et selskap som opererer på norsk sokkel, sier Ommund Stokka, nestleder i Industri Energi.

I et brev sendt til sine ansatte, skriver det britiske selskapet at de ikke anerkjenner Industri Energi som representant for sine britiske ansatte og at forbundet derfor ikke har rett til å forhandle på vegne av de ansatte.

Ledelsen skriver videre at de vil føre samtaler direkte med den enkelte, eller via en akkreditert britisk fagforeningsrepresentant, i et Teams-møte onsdag ettermiddag. Det blir understrekt hvor viktig det er at de ansatte deltar i dette møtet.

Schlumberger Oilfield UK/SLB UK har kontrakt for å utføre brønnstimulering på Ekofisk-feltet sør i Nordsjøen. Til oppdraget brukes fartøyet «Island Captain».

Industri Energi krever tariffavtale for sine medlemmer i selskapet. Sist torsdag brøt forbundet mekling med SLB UK og har varslet streik fra midnatt 30. mars, hvis ikke selskapet innvilger kravet.

I brevet, som er signert operasjonsleder Michael Bachmayer i SLB UK, får de ansatte klar beskjed om at hvis de deltar i den varslede streiken, så vil det anses som deltakelse i en ulovlig streik, noe de hevder er brudd på britisk lov og i strid med ansettelseskontrakten.

-De truer de ansatte med sparken hvis de streiker, konstaterer nestleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Han er sjokkert over framgangsmåten til ledelsen.

-Dette er en oppførsel mot de ansatte som vi aldri før har sett på norsk sokkel. Dette minner om arbeidslivet på 1930-tallet og er totalt uakseptabelt, sier han.

Ommund Stokka, 2. nestleder i Industri Energi. Foto: Egil Brandsøy.

Stokka forsikrer at Industri Energi nå diskuterer ulike måter å følge dette opp. -Vi vurderer en rekke måter å følge dette opp på, både gjennom våre kanaler i industrien, politisk, juridisk og gjennom aksjoner, sier han.

*Read the article in English here.