Industri Energi forbereder streik i SLB UK

Meklingen mellom Industri Energi og oljeserviceselskapet SLB UK (tidligere Schlumberger UK) er avsluttet uten enighet. – Vi forbereder nå streik i selskapet fra midnatt 30. mars, sier nestleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Stokka sier det var stor avstand mellom partene i meklingen. -Det var ikke mulig å komme til enighet. SLB UK vil ikke ha oljeserviceavtalen gjeldende i selskapet, derfor ble det brudd, sier han.

Oljeserviceselskapet SLB UK har kontrakt for å utføre brønnstimulering på Ekofisk-feltet sør i Nordsjøen. Til oppdraget brukes fartøyet «Island Captain» som er spesialutstyrt for å drive brønnstimulering.

Han forklarer at Industri Energis britiske medlemmer på dette fartøyet opplever uakseptable lønns- og arbeidsvilkår.

-Vi er sjokkert over hva vi blir fortalt. Enkelte ansatte arbeider etter det som er operasjonelt nødvendig. Det betyr at de ofte har svært lange skift. Det er helt uakseptabelt med 28-30 timer lange arbeidsskift på norsk sokkel. Dette utgjør en mulig sikkerhetsrisiko, sier Stokka.
 
– Vi vet at pumpene som de SLB UK-ansatte opererer om bord på “Island Captain” yter 20 000 hestekrefter. Normalt arbeidstrykk når de driver med brønnstimulering er 7500 PSI. I en hageslange er trykket på 40 PSI. Det er ikke leketøy som opereres av våre medlemmer, fortsetter han.

Mannskapet er dessuten grovt underbetalt. De får heller ingen kompensasjon for overtid eller nattarbeid. Dette er sosial dumping og slike forhold kan vi ikke akseptere på norsk sokkel, sier Stokka.

Han understreker at Industri Energi nå forbereder streik i SLB UK og opplever sterk solidaritet fra andre forbund, både nasjonalt og internasjonalt.

-Vi er i tett kontakt med Industri Energi sine tillitsvalgte i Ekofisk-komiteen. De har sin arbeidsplass der hvor SLB UK leverer brønnstimuleringstjenester. Sjømannsforbundet organiserer sjøfolka om bord på fartøyet «Island Captain». Vi har under hele prosessen hatt kontakt med dansk fagbevegelse, gjennom Dansk Metal. I Storbritannia har vi dialog med forbundene Unite og RMT om denne saken.

Les mer:

Klar for mekling med krav om tariffavtale

Schlumberger UK driver sosial dumping på Ekofisk-feltet

Varsler streik på Ekofisk-feltet for å inngå tariffavtale og stoppe sosial dumping