Klar for mekling med krav om tariffavtale i SLB UK

Industri Energi stiller torsdag og fredag i mekling med krav om at oljeserviceavtalen må bli gjeldende i SLB UK. -Vi aksepterer ikke sosial dumping og er villig til å gå til streik om nødvendig, sier nestleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Oljeserviceselskapet SLB UK (tidligere Schlumberger UK) har kontrakt for å utføre brønnstimulering på Ekofisk-feltet sør i Nordsjøen. Til oppdraget brukes fartøyet «Island Captain» som er spesialutstyrt for å drive brønnstimulering.

Industri Energi har over tid kartlagt lønns- og arbeidsvilkårene for de britiske ansatte på fartøyet.

– Vi ser at de britiske medlemmene våre på «Island Captain» er grovt underbetalt og at de jobber altfor mange timer, både totalt i løpet av årstimeverket, men også per døgn. De får heller ingen kompensasjon for overtid eller nattarbeid. Dette er sosial dumping og slike forhold kan vi ikke akseptere på norsk sokkel, sier Stokka.

Partene er innkalt til mekling i Stavanger 16. mars, med oppstart klokken 10.

Industri Energi har levert plassoppsigelse for totalt ni medlemmer i SLB UK. Hvis det ikke blir enighet i meklingen, vil det bli streik på brønnstimuleringsfartøyet «Island Captain» fra midnatt 30. mars. Dette fartøyet er på kontrakt for ConocoPhillips på Ekofisk-feltet.

Industri Energi ønsker at medlemmene skal ha ordnede arbeidsforhold. Tilknytning til tariffavtale vil gi de ansatte bedre forutsigbarhet, ordnede lønnsforhold og ordningen med tap av helsesertifikat.

Les mer:

Schlumberger UK driver sosial dumping på Ekofisk-feltet

Varsler streik på Ekofisk-feltet for å inngå tariffavtale og stoppe sosial dumping