Strømmer på med støtteerklæringer til de streikende

Streiken i SLB UK er iverksatt og Industri Energi får en strøm med støtteerklæringer til de streikende medlemmene, både fra land og sokkel, både fra Norge og internasjonalt.

For å gi din støtte til de streikende, send en tekst til streik@industrienergi.no.

Samarbeidskomiteen for oljeservice var samlet på Sola 30. mars og gir sin støtte til de streikende i SLB UK. Samarbeidskomiteen representerer over 7000 medlemmer i oljeservice, landbase og helikopterbransjen.

«Samarbeidskomiteen for oljeservice gir sin fulle støtte til ansatte i SLB UK som krever tariffavtale.

Vi kan ikke akseptere sosial dumping på norsk sokkel. Medlemmene i SLB UK utfører tjenester innen Oljeserviceavtalens virkeområde og er i sin fulle rett til å kreve tariffavtalen gjort gjeldende slik at de sikres like lønns- og arbeidsvilkår som andre aktører innen oljeservice på norsk sokkel.

Det er totalt uakseptabelt at SLB UK truer ansatte med oppsigelse dersom de går ut i en lovlig streik.»

«Samarbeidskomiteen FLESK i Kjemiske bransjer gir vår fulle støtte til de streikende i SLB UK som streiker for å få tariffavtale. Det er en rettferdig kamp for å få rettferdige lønns og arbeidsvilkår.

Vi kan ikke akseptere at arbeidsgiver nekter de tariffavtale som sikrer de ansatte rettferdige lønns og arbeidsvilkår på norsk sokkel. Stå på i kampen, kamerater! Dette er en kamp for oss alle.»

Unite som er Storbritannias nest største fagforening med over 1,2 millioner medlemmer gir full støtte og anerkjennelse til streiken. «Det er ingen overraskelse at SLB UK ikke ønsker å anerkjenne oljeserviceavtalen (OSA), samtidig som selskapet forsøker å presse britiske arbeideres vilkår og betingelser i norsk sektor.»

Britiske Unite står solidarisk med de streikende. Foto: Privat

RMT slår fast at de står solidarisk sammen med de ansatte på «Island Captain».

«RMT støtter deres kamp for kollektive forhandlingsrettigheter med arbeidsgiver SLB UK. Vi står skulder ved skulder med våre Industri Energi-kolleger i kampen for å sikre rettferdighet».

RMT organiserer blant annet ansatte på fartøy og flyterigger på britisk sokkel, samt havner og forsyningsbaser. Forbundet har 83.000 medlemmer.

Seksjonen som organiserer sjøfolk og offshoreansatte i Danmark i forbundet Dansk Metal, gir også full støtte til streiken mot SLB UK.

«Metal Maritime står bak våre norske kolleger fra Industri Energi og folkene om bord på «Island Captain» i deres kamp for å oppnå tariffavtale og norske forhold på fartøy i norsk sektor.

Vi vil samarbeide med lokale fagforeningsfolk i Esbjerg for å støtte våre norske og britiske kamerater i deres kamp for ordnede forhold».

The Catering Offshore Trade Association (COTA) som representerer over 3000 ansatte i syv forpleiningsbedrifter på britisk sokkel melder også at de gir sin støtte til streiken.

Industri Energi Odfjell stiller seg fullt og helt bak de streikende i deres krav om tariffavtale og bedre lønns- og arbeidsforhold på norsk sokkel. De sender følgende:

«På vegne av Industri Energi Odfjell klubben vil vi på denne måten gi uttrykk for vår støtte til de streikende arbeiderne i Schlumberger UK om bord på «Island Captain».

Vi kan ikke og skal ikke akseptere sosial dumping på norsk sokkel.

Sosial dumping sammen med svært lange arbeidsdager er en stor sikkerhetsrisiko.

Dette er en viktig og prinsipiell streik som vi støtter fullt ut.

Vi står sammen med de ansatte i SLB UK (Schlumberger UK) om bord på «Island Captain» og krever trygghet på deres arbeidsplass samt lønns- og arbeidsforhold i tråd med Industri Energi sine tariffavtaler».

Samarbeidskomiteen for operatør var samlet i Stavanger 11. april. Foto: Atle Espen Helgesen

Samarbeidskomiteen for operatørselskaper i Industri Energi som representerer 8500 medlemmer, de fleste ansatt i operatørselskapene på norsk sokkel, støtter medlemmene i SLB UKs rett til å få en tariffavtale.

“Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å opptre kameratslig ovenfor de streikende og vise forståelse for den pressede situasjonen de står i. Samarbeidskomiteen oppfordrer SLB UK til å komme tilbake til forhandlingsbordet, og finne en løsning sammen med Industri Energi”.