Dette jobber de streikende i SLB UK med til daglig for å maksimere oljeproduksjonen på Ekofisk

I forbindelse med streiken som Industri Energi har med SLB UK, om å få etablert tariffavtale for våre medlemmer som jobber med såkalt brønnstimulering, så vil vi forklare hva jobben deres i korte trekk går ut på.

På Ekofisk-feltet ligger oljen og gassen i krittreservoar 3000 meter nede i havbunnen. Dette er reservoar som er svært tette og vanskelige å produsere fra, sett i forhold til andre felt på sokkelen, som generelt sett er mer porøse.

Opprinnelig var det ventet en utvinningsprosent på 17 prosent på Ekofisk. Nå er målet å utvinne over 52 prosent av oljen som befinner seg i bakken. Hver prosent økt utvinning tilsvarer et mellomstort norsk oljefelt.

For å maksimere oljeproduksjonen på Ekofisk er det helt avgjørende å stadig bore nye brønner, opprettholde trykket i reservoaret og stimulere brønnene med kjemikalier som blir pumpet ned i reservoaret.

Industri Energis medlemmer i SLB UK er oljeservicepersonell som driver med brønnstimulering på Ekofisk. Selve jobben gjøres fra fartøyet «Island Captain».

Les mer om Ekofisk-feltet, da forbundslederen besøkte sokkelens gigant

Øker produksjonsevnen på Ekofisk

Fra brønnstimuleringsfartøyet «Island Captain» pumpes diverse syrer og andre kjemikalier ned i reservoaret for å øke Ekofisk-brønnenes produksjonsevne.

Dette er arbeid som tidligere ble utført fra de faste plattformene, men som i dag stort sett gjøres fra spesialfartøy.

SLB UK bruker fartøyet “Island Captain” til å utføre brønnstimulering på Ekofisk. Foto Sondre Solvang, Island Offshore

Kjemikaliene sikrer bedre permeabilitet, altså bedre gjennomstrømning, i sonen hvor en produserer olje og gass i fra.

En annen måte å øke produksjonen på er å pumpe ned spesialvæsker med store partikler med så høyt trykk at selve formasjonen, hvor en ønsker å produsere ifra, sprekker opp og lar innelukket olje og gass strømme.

Folkene har spesialkompetanse

Oljeindustrien benytter en rekke ulike metoder for brønnstimulering. En kan bruke kveilerør eller hydraulisk underbalanse borestreng, også kalt «snubbing». Disse metodene brukes når brønnen er gått tett av formasjonssand eller steinrester (slug) som har kommet løs fra formasjonen og blitt dratt inn i selve brønnen.

Oljeservicearbeiderne i SLB UK har spesialkompetanse innen volum-, væske- og trykkontroll. De styrer operasjonen ved å åpne og stenge ventiler for å presse kjemikalier og syrer ned i brønnen. Dette er sikkerhetskritisk arbeid som skjer under svært høyt trykk.

Normalt arbeidstrykk når de driver med brønnstimulering er 7500 PSI. I en hageslange er trykket på 40 PSI. De som utfører arbeidet er oljeservicearbeidere på lik linje med alle andre som i dag jobber med andre brønnoperasjoner på norsk sokkel. Forskjellen her er at de benytter et fartøy som arbeidsplattform, i stedet for å ha alt utstyret om bord på selve Ekofisk.  

Les mer:

Industri Energi forbereder streik i SLB UK

Schlumberger UK driver sosial dumping på Ekofisk-feltet

Varsler streik på Ekofisk-feltet for å inngå tariffavtale og stoppe sosial dumping

Oljeserviceselskap truer de ansatte med sparken hvis de streiker

Et gufs fra fortiden, sier leder i Ekofisk-komiteen

Får full støtte fra britisk og dansk fagbevegelse

Strømmer på med støtteerklæringer til de streikende

Havnearbeiderne i Esbjerg støtter opp om SLB UK-streiken