Forbundslederen besøkte sokkelens gigant, Ekofisk

Frode Alfheim, Eirik Birkeland og Per Holstein besøkte Ekofisk forrige uke. Her får de en orientering om feltet av HVO Anbjørn Lærdal. Foto: Atle Espen Helgesen
Frode Alfheim, Eirik Birkeland og Per Holstein besøkte Ekofisk forrige uke. Her får de en orientering om feltet av HVO Anbjørn Lærdal. Foto: Atle Espen Helgesen

tirsdag 29. januar 2019

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi besøkte forrige uke Ekofisk og ble mektig imponert. – Ekofisk er en gigant! Det var første feltet på sokkelen. Og det blir kanskje et av de siste som stenges ned, sier han.

Forbundsleder i Industri Energi Frode Alfheim, leder i Ekofisk-komiteen Eirik Birkeland og leder i ESS-klubben Per Holstein besøkte forrige uke Ekofisk-feltet lengst sør på norsk kontinentalsokkel.

-Ekofisk har gitt enorme ringvirkninger for det norske samfunnet. Feltet har gitt tusenvis av arbeidsplasser på land og til havs. Det har bidratt til utvikling av kompetanse og ny teknologi. Og ikke minst har det gitt eventyrlige inntekter til det norske velferdssamfunnet, sier Frode Alfheim.

Det er anslått at feltet til nå har gitt over 2500 milliarder kroner i inntekter i dagens kroneverdi, det tilsvarer mer enn 475.000 kroner til hver nordmann.

Først inn, sist ut

Plattformene på Ekofisk-senteret er knyttet sammen med gangbroer, nærmest på bildet er boligplattformen Lima. Foto: ConocoPhillips.
Plattformene på Ekofisk-senteret er knyttet sammen med gangbroer, nærmest på bildet er boligplattformen Lima. Foto: ConocoPhillips.

Ekofisk er blant de aller største oljefeltene på norsk sokkel med totale reserver på over 5 milliarder fat. Til sammenlikning inneholder Johan Sverdrup rundt 2 milliarder fat og Goliat cirka 200 millioner fat olje.

Gigantfeltet ble oppdaget i 1969 og regnes som det første kommersielle funnet på sokkelen. Produksjonen startet i 1971 og etter planen skal Ekofisk produsere i minst 40 år til.

– Ikke mange andre arbeidsplasser kan sikre folk jobb gjennom et helt yrkesliv, påpeker Alfheim.

Ekofisk-senteret består av syv plattformer som er knyttet sammen med gangbroer. Omlag 550 personer jobber her til enhver tid.

Høy organisasjonsgrad

Frode Alfheim orienterte om aktuelle saker i forbundet på et medlemsmøte på Ekofisk Lima. Foto: Atle Espen Helgesen
Frode Alfheim orienterte om aktuelle saker i forbundet på et medlemsmøte på Ekofisk Lima. Foto: Atle Espen Helgesen

Ingen andre olje- og gassfelt har så mange Industri Energi-medlemmer som Ekofisk. Nesten 800 operatøransatte er organisert i forbundet gjennom Ekofisk-komiteen, pluss 80 kokker og renholdere som er medlemmer gjennom ESS-klubben. I tillegg kommer borecrew og oljeservicepersonell.

-Organisasjonsgraden på Ekofisk er bortimot hundre prosent. Og Ekofisk-komiteen er omtrent enerådende som klubb i operatørselskapet ConocoPhillips. Vi organiserer godt over 70 prosent av de ansatte i bedriften, sier Erik Birkeland, som er leder i Ekofisk-komiteen.

Klubben han leder har syv heltidstillitsvalgte.

-Vi utpeker våre tillitsvalgte som verneombud. Det, kombinert med svært høy organisasjonsgrad, gir oss betydelig styrke. Og siden det omtrent ikke finnes konkurrerende forbund i selskapet slipper vi å bruke mye energi på organisasjonskamp. Dermed kan vi bruke all tiden og energien vår på saker for medlemmene og dialog med ledelsen, sier han.

Birkeland forklarer at Ekofisk-komiteen er dominerende i all formell representasjon i selskapet. – Vi er i kontinuerlig dialog med HMS-ledelse, personalledelse og driftsledelse. Og vi har månedlige møter med administrerende direktør og årlige samarbeidsmøter mellom plattformledelse og våre lokale tillitsvalgte, sier han.

Hver morgen arrangeres videomøte mellom de hovedtillitsvalgte på land og offshore. I tillegg møtes de tillitsvalgte på tvers av plattformene hver fjortende dag. Det avholdes også medlemsmøter på alle installasjonene en gang per tur.

-Vi fanger tidlig opp hvis noe rører seg som bør gripes fatt i, sier han.

Velutstyrt sykestue

Oversykepleier Ronny Helland informerer forbundslederen om sykestua. Til høyre SAR-sykepleier Gunhild Kvinen. Foto: Atle Espen Helgesen
Oversykepleier Ronny Helland informerer forbundslederen om sykestua. Til høyre SAR-sykepleier Gunhild Kvinen. Foto: Atle Espen Helgesen

Forbundsleder Frode Alfheim blir vist rundt på de ulike delene av Ekofisk-komplekset. Han får sett sykestua som er bemannet med to offshoresykepleiere. Han får sett storkjøkkenet og hvordan logistikken rundt dette fungerer. Og ikke minst får han sett boredekk, prosessanlegg og kontrollrom.

-Det gjør inntrykk å se hvordan de ulike delene må jobbe i lag for å drifte et slikt felt. Og ikke minst gjør de enorme dimensjonene inntrykk. Til og med stekepannene er svære her ute, sier Alfheim.

Boligplattformen Ekofisk 2/4 L (Lima) ble åpnet i 2014 og er blant Norges største hoteller med 552 senger, alle enkeltlugarer. Plattformen som kostet drøyt ni milliarder kroner er også senter for telekommunikasjon, helikoptertrafikk og marinetrafikk. I tillegg til kontorer, sykestue, kantine og rekreasjonsrom.

ConocoPhillips bruker tre Sikorsky S92-helikoptre for å frakte folk til og fra jobb. Disse går i fast trafikk fra Stavanger lufthavn Sola. I tillegg har de to søk- og redningshelikoptre med fast base offshore.

I 2017 var det imponerende 31.700 helikopterbevegelser på Ekofisk. Det tilsvarer lufttrafikken på en mellomstor norsk flyplass på størrelse med Tromsø. Til å styre lufttrafikken har man en egen helikopterflygeinformasjonstjeneste (HFIS) som er bemannet døgnet rundt.

Økt oljeutvinning

Inge Hansesætre og Marius Hoff viser hvordan prosessene styres fra kontrollrommet. Foto: Atle Espen Helgesen
Inge Hansesætre og Marius Hoff viser hvordan prosessene styres fra kontrollrommet. Foto: Atle Espen Helgesen

Krittreservoaret der oljen på Ekofisk befinner seg er formidabelt. Det ligger 3000 meter under havbunnen, er 10 kilometer langt, 5 kilometer bredt og 300 meter i høyt. Hele 90 brønner av ulik alder er boret inn i reservoaret. Den lengste brønnen er 8,5 kilometer lang.

Opp gjennom tidene er det brukt både vann og gass for å øke oljeutvinningen. Opprinnelig var det ventet en utvinningsprosent på 17 prosent. Nå er målet å utvinne over 52 prosent av oljen som befinner seg i bakken. For å lykkes må det stadig bores nye brønner.

Hver prosent økt utvinning tilsvarer et mellomstort norsk oljefelt.

-Det er potensial for å øke utvinningen ytterligere. Det er utfordrende, men selskapet prøver stadig å lete etter nye metoder og ny teknologi, sier Birkeland.

Imponerende samspill

Fra tårnet eller helikopterflygeinformasjonstjenesten (HFIS) styres helikopter- og skipstrafikken i området. Her er det luft- og sjøkoordinator Bjørn Edvard Kvernenes som forteller Frode Alfheim om hva jobben går ut på. Foto: Atle Espen Helgesen
Fra tårnet eller helikopterflygeinformasjonstjenesten (HFIS) styres helikopter- og skipstrafikken i området. Her er det luft- og sjøkoordinator Bjørn Edvard Kvernenes som forteller Frode Alfheim om hva jobben går ut på. Foto: Atle Espen Helgesen

I løpet av tre dager prater forbundsleder Frode Alfheim og de to klubblederne Eirik Birkeland og Per Holstein med flere titalls personer som jobber ute i havet.

I tillegg er det arrangert to medlemsmøter med godt oppmøte.

– Det er svært nyttig å ha god tid her ute til å kunne se meg ordentlig rundt og snakke med folk. Det er både kjekt og interessant. Og jeg har inntrykk av at folk trives godt her ute, sier Frode Alfheim.

Han er særlig imponert over hvordan samspillet fungerer på Ekofisk. – Det viser verdien av å satse på fast ansatte folk som kjenner feltet og bidrar til praktiske løsninger. Jeg har sett mye kompetente folk som får stor grad av ansvar til å ta de rette beslutningene.

-Og jeg vil understreke betydningen av en sterk fagforening. Den høye organisasjonsgraden gjør at Ekofisk-komiteen kan snakke på vegne av de ansatte med én stemme. Det gir betydelig tyngde i samtalene med bedriften, sier Alfheim.

Forpleining avgjørende for god trivsel

Frode Alfheim (th) gratulerer kokk Bjørn Turøy med 42 år som offshorearbeider. Bak står Per Holstein som er klubbleder i ESS. Foto: Atle Espen Helgesen
Frode Alfheim (th) gratulerer kokk Bjørn Turøy med 42 år som offshorearbeider. Bak står Per Holstein som er klubbleder i ESS. Foto: Atle Espen Helgesen

En av de som gjør sterkt inntrykk på forbundslederen er kokk Bjørn Turøy som har jobbet offshore i 42 år.

– Nå har jeg bare to offshoreturer igjen før jeg pensjonerer meg, sier kokken.

Turøy skryter av de moderne fasilitetene på Ekofisk Lima og beskriver det som en god arbeidsplass.

– Men det er ikke til å legge skjul på at det er fysisk krevende å være i stadig aktivitet og stå oppreist gjennom 12-timers skift, hver dag i to uker om gangen, sier han.

Ifølge klubbleder Per Holstein er det ikke er mange i forpleiningen som klarer å stå i jobben helt til pensjonsalder.

–God mat og godt stell er helt avgjørende for at folk skal trives på jobb ute i havet. Samtidig opplever vi at alt for mange i forpleiningen ikke klarer å stå i arbeidslivet til pensjonsalder. Statusen til disse yrkene må heves og arbeidet deres må tilrettelegges for å begrense slitasje, sier Holstein.