Streik i oljeserviceselskapet SLB UK

Industri Energis medlemmer i oljeserviceselskapet SLB UK har vært i streik siden 31. mars.

Bakgrunnen for streiken er at Industri Energi mener SLB UK (tidligere Schlumberger UK) driver sosial dumping om bord i fartøyet «Island Captain», som er på kontrakt for ConocoPhillips på Ekofisk-feltet.

Våre medlemmer i selskapet opplever uakseptable lønns- og arbeidsvilkår. Og vi har dokumentert at enkelte har jobbet 28-30 timer lange arbeidsskift. Det utgjør en sikkerhetsrisiko.

De SLB UK-ansatte om bord i «Island Captain» utfører arbeid etter oljeserviceavtalen, men både lønns- og arbeidsbetingelser er langt unna nivået i bransjen. De jobber en 28-28-rotasjon, med en lønn betydelig under tariff, uten kompensasjon for overtid eller nattarbeid.

Industri Energi krever tariffavtale for sine medlemmer i SLB UK, noe bedriften nekter å imøtekomme.

Her kan du lese hva de streikende til daglig jobber med.

«Island Captain» bruker den danske havnebyen Esbjerg som forsyningsbase og går derfra i skytteltrafikk til Ekofisk på norsk sokkel. Både danske og britiske fagforeninger gir full støtte til streiken.

Her kan du lese korte spørsmål og svar om streiken.

Kontaktpersoner