Spørsmål og svar om streiken i SLB UK

Her kan du lese korte spørsmål og svar om streiken i SLB UK.

Hvorfor er vi i streik i SLB UK?

Svar: Fordi SLB UK driver sosial dumping på norsk sokkel og nekter å inngå tariffavtale med oss.

Hvordan da?

Svar: Det britiske oljeserviceselskapet SLB UK utfører brønnstimuleringstjenester fra fartøyet “Island Captain” på Ekofisk, på norsk sokkel.  De ansatte i SLB UK utfører arbeid som er omfattet av oljeserviceavtalen, men deres lønns- og arbeidsbetingelser er langt under nivået i bransjen. De ansatte er medlemmer i IE&FLT, men bedriften nekter å anerkjenne forbundet og nekter å inngå tariffavtale med oss.

Hvem er SLB UK?

Svar: SLB UK er den britiske delen av verdens største oljeserviceselskap, SLB, som tidligere het Schlumberger. Konsernet endret navn til SLB høsten 2022.

Hva er IE&FLTs krav?

Svar: Vårt hovedkrav er at så lenge du jobber på norsk sokkel skal du ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Det spiller ingen rolle hvilken nasjonalitet verken du eller din arbeidsgiver har. Det må ikke gis åpning for at selskaper skal kunne organisere seg vekk fra norske tariffavtaler.

Hvorfor går vi til sympatistreik, ved å ta ut medlemmer i andre selskaper i streik?

Svar: Fordi SLB UK har satt inn uorganiserte til å utføre arbeidet til våre streikende medlemmer. Dermed mister streiken effekt. Og vi må ta i bruk andre virkemidler.

Hva er en sympatistreik?

Svar: Sympatistreik er når ansatte går til streik, ikke for egne krav, men til støtte for andre arbeidere som er i streik. For at en sympatiaksjon skal være lovlig, gjelder to viktige forutsetninger: Hovedkonflikten må være lovlig. Og de som går ut i sympatistreik, må ikke selv tjene direkte på utfallet av hovedkonflikten.

Er streiken og sympatistreikene lovlige?

Svar: Ja, Arbeidsretten slo enstemmig fast at dette er en norsk arbeidskonflikt. Og at LO og IE&FLT lovlig kan benytte sympatiaksjoner for å støtte de streikende i det britiske oljeserviceselskapet SLB UK.

Hvorfor er den ferske dommen i Arbeidsretten så viktig?

Svar: Retten slår fast at det er norsk rett og norske domstoler som skal avgjøre lovligheten av streiker som gjelder krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for arbeid i Norge, og på sokkelen, også i de tilfellene der arbeidsgiver er et utenlandsk selskap.

Les mer om streiken i SLB UK her.