-Vi skal aldri ta norske lønns- og arbeidsvilkår for gitt

-Streiken i SLB UK har vist oss hvor viktig det er å ikke ta norske lønns- og arbeidsvilkår for gitt. Dette er en kamp vi må kjempe hele tiden, sier Eirik Birkeland, leder i Ekofisk-komiteen, under deres 50-årsjubileum.

Ekofisk-komiteen ble stiftet i 1974 og ferier 50-årsjubileum på sitt årsmøte på Sola, tirsdag og onsdag.

Eirik Birkeland, som har vært komiteens leder de siste ti årene, sier særlig det siste året har vært krevende, med en elleve måneder lang streik i oljeserviceselskapet SLB UK på Ekofisk-feltet.

Det var først da 75 offshorearbeidere i ConocoPhillips og Archer skulle tas ut i sympatistreik, partene klarte å komme til enighet og streiken ble avblåst.

Må verne om den norske modellen på norsk sokkel

Styret i Ekofisk-komiteen har overfor årsmøtet sitt fremmet et forslag til en uttalelse som det skal stemmes over på onsdag.

Uttalelsen sier at «norsk lov og norske tariffavtaler må gjelde på norsk sokkel». Den sier videre at «alle selskaper som har aktivitet i Norge og på norsk sokkel, må respektere de ansattes rett til å organisere seg i en norsk fagforening. Alt arbeid skal utføres med norske lønns- og arbeidsvilkår. Og arbeidsmiljøloven må gjøres gjeldende for all aktivitet i Norge».

-Bakgrunnen for uttalelsen er at dette ble utfordret av SLB UK og at streiken tok så lang tid. Vi må være klare og tydelige om hvilket arbeidsliv vi skal ha på norsk sokkel.  Aktiviteten på sokkelen er noe av det mest lønnsomme vi har i Norge, da må vi kunne forvente at norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde for alle som jobber der, sier Birkeland.

Full sal på Ekofisk-komiteens årsmøte på Sola. Foto: Atle Espen Helgesen

Han understreker at Ekofisk-komiteen ble stiftet i 1974, for nøyaktig 50 år siden, nettopp fordi de ansatte ville ha bedre kontroll med sikkerheten, lønns- og arbeidsvilkårene på norsk sokkel.

-Streiken i SLB UK viser den dag i dag at det er helt nødvendig å stå sterke sammen. Og vi må unngå å havne i den fellen å tro at kampen for norske lønns- og arbeidsvilkår er ferdig en gang for alle, sier Birkeland.

Kritiserer arbeidsgivernes oppførsel

Forbundsleder Frode Alfheim i IE&FLT understreker at han under den historiske streiken i SLB UK virkelig så styrken ved å stå sammen i LO.

-Uten LO hadde vi neppe klart å få den seieren i Arbeidsretten som ga oss lov å gå til sympatistreik. Og uten den seieren hadde vi neppe klart å få på plass den løsningen vi lyktes med å få til. Vi har sammen fått ryddet opp i lønns- og arbeidsvilkårene på sokkelen og sikret våre medlemmer, sier han.

Samtidig understreker Alfheim at en sånn behandling som forbundets ni medlemmer som var i streik ble utsatt for, ikke kan aksepteres. -De ble utsatt for en voldsom fysisk og psykisk belastning i nesten ett helt år. Slik kan vi ikke ha det på norsk sokkel.

Forbundsleder Frode Alfheim har klare forventninger til arbeidsgiverne etter streiken. Foto: Atle Espen Helgesen

Alfheim peker på Steinar Våge som er i salen. Han er ConocoPhillips konserndirektør for Europa, Afrika og Midtøsten.

-Steinar, du er konserndirektør i operatørselskapet ConocoPhillips og styremedlem i Offshore Norge. Streiken tok nesten ett år. Noen fra din bransjeorganisasjon, Offshore Norge, må komme med et svar om hvorfor det tok så lang tid å komme fram til den løsningen vi endte med. Vi hadde samtaler om dette i sommer, likevel måtte vi gjennom Arbeidsretten og nesten iverksette sympatistreik.

-Dere utfordret partssamarbeidet. Derfor bør ConocoPhillips, gjennom Offshore Norge, ta initiativ til et møte for å snakke ut om dette, for å få i gang partssamarbeidet igjen. Fram til det skjer er jeg avventende med hvordan vi skal opptre som samarbeidspartner, sier Alfheim.

Steinar Våge svarer i sitt eget innlegg på Ekofisk-komiteens årsmøte: «Vi har gått gjennom en periode med, jeg vil ikke si konflikt, men testet hverandre litt. Men jeg tar oppfordringen fra Frode og vil ha dialog».

LO-lederen hyller de ni streikende

LO-leder Peggy Hessen Følsvik viser på jubileumsmarkeringen til at det var ni modige oljearbeidere i SLB UK som vant en særdeles viktig kamp.

-De ni fortjener all ære for å ha stått i historiens lengste streik på sokkelen. Samtidig vil jeg takke alle dere som har stått på for dette. Og spesielt takk til dere i Ekofisk-komiteen som var klar til å gå til sympatiaksjoner. Det var det som skulle til for å få slutt på konflikten. Dette viser nytten ved å være en del av et større fellesskap.

-Seieren i Arbeidsretten ga oss rett til å gå til sympatistreik. Det er en av de viktigste seirene LO har vunnet opp gjennom historien. Det handler om noe så grunnleggende som retten til tariffavtaler og retten til å organisere seg.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener arbeidsgiverne på sokkelen sviktet i å støtte opp om den norske modellen. Foto: Atle Espen Helgesen

Også LO-lederen understreker at hun misliker hvordan Offshore Norge og oljeselskapene forholdt seg til streiken.

 -Offshore Norge valgte radiotaushet. Ingen fra de norske arbeidsgiverne som opererer på norsk sokkel gikk åpent ut og støttet kravet fra LO og IE&FLT. De kunne stått opp for egne avtaler og virksomheter, egne ansatte og den norske modellen, men de sviktet.

-Dette var en kamp vi måtte vinne og vi vant. Jeg er stolt av alle oljearbeiderne som har stått oppi dette, sier Følsvik.