Historiens lengste streik på norsk sokkel

Ni modige IE&FLT-medlemmer i oljeserviceselskapet SLB UK har i snart ett år stått i en knallhard kamp, de streiker for noe så grunnleggende i norsk arbeidsliv som en tariffavtale.

Streiken er den lengste noensinne på norsk sokkel. Nå er tiden kommet for å sette hardt mot hardt og få tariffavtalen på plass! Vi er nå klar for å ta 75 medlemmer på Ekofisk, samt ti i OneSubsea ut i sympatistreik.

Medlemmene våre i SLB UK er i streik, fordi de har langt dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn bransjekolleger som utfører akkurat samme arbeid.

SLB UK nekter å forholde seg til at du skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel, uansett hvilket land du kommer fra. I stedet har selskapet valgt å eskalere konflikten ved å:

  • ikke anerkjenne at IE&FLT kan representere medlemmene i SLB UK
  • benytte streikebryteri for å utføre arbeidsoppgavene
  • si opp og flere av de ansatte som er i streik
  • omplassere resten til andre deler av verden
  • gi bonus til ansatte som ikke fagorganiserer seg

SLB UK angriper ikke bare sine egne ansatte, de angriper også den norske modellen og alle som jobber på norsk sokkel.

Streikebryteriet til SLB UK hindrer at streiken får effekt. Derfor tar IE&FLT ut medlemmer i Archer, ConocoPhillips på Ekofisk, samt SLB-selskapet OneSubsea i sympatistreik. Det er mulig fordi IE&FLT og LO nylig vant en historisk seier i Arbeidsretten.

Arbeidsretten slår enstemmig fast at det er norske lover og regler som gjelder på norsk sokkel!

Denne historiske streiken er viktig for alle som jobber på norsk sokkel. Vi kan ikke akseptere at selskaper skal få muligheten til å organisere seg vekk fra norske lønns- og arbeidsvilkår!

Det viktigste du kan gjøre for IE&FLT-medlemmene som er i streik, er å vise at du støtter dem.

Vi skal stå sterke sammen til tariffavtalen er på plass!

Les mer om streiken i SLB UK her.