Arbeidsretten gir grønt lys for sympatiaksjoner

I en fersk dom slår Arbeidsretten enstemmig fast at LO og IE&FLT lovlig kan benytte sympatiaksjoner for å støtte de streikende i det britiske oljeserviceselskapet SLB UK.

– Dette er en historisk dom og en av de viktigste seirene forbundet vårt har hatt i Arbeidsretten. LOs juridiske avdeling har uttalt at denne dommen vil bli vist til også om hundre år, sier nestleder i IE&FLT, Ommund Stokka.

Streiken der ni medlemmer i IE&FLT streiker for tariffavtale er den lengste på norsk sokkel noensinne. Men den er uten effekt fordi arbeidsgiver har erstattet de streikende med annen arbeidskraft.

– Arbeidsretten slår nå fast at vi kan gå til sympatiaksjoner til støtte for våre streikende medlemmer i SLB UK. Presset medlemmene våre har stått i gjennom snart ett helt år, har vært umenneskelig. Nå har vi endelig grønt lys for å gi de full støtte, også gjennom sympatiaksjoner, sier Stokka.

Nestleder Ommund Stokka i IE&FLT Foto: Egil Brandsøy.

Ommund Stokka understreker at IE&FLT står samlet og fjellstøtt i kravet om tariffavtale for medlemmene i SLB UK.

Arbeidsretten rydder opp i uklarheten

Bakgrunnen for streiken er at IE&FLT mener det britiske oljeserviceselskapet SLB UK driver sosial dumping om bord i fartøyet «Island Captain», som er på kontrakt for ConocoPhillips på Ekofisk-feltet på norsk sokkel. Forbundet krever tariffavtale for sine medlemmer i SLB UK, noe bedriften nekter å imøtekomme.

IE & FLT og LO vil gjennom varslede sympatiaksjoner sette adskillig mer kraft bak kravet om tariffavtale med SLB UK. Arbeidsretten har med dommen 5. februar ryddet opp i flere uklarheter når det gjelder adgangen til sympatiaksjoner, på land og norsk sokkel.

Retten slår fast at det er norsk rett og norske domstoler som skal avgjøre lovligheten av streiker som gjelder krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for arbeid i Norge og på sokkelen, også i de tilfellene der arbeidsgiver er et utenlandsk selskap.

Arbeidsretten slår fast at hovedkonflikten er norsk og det er norsk rett som skal anvendes i streiken blant IE&FLTs medlemmer i SLB UK, ikke britisk rett.

Historisk dom, sier LO-lederen

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier det er en historisk dom. – Gratulerer med en historisk seier! Dette har vært et angrep på norsk arbeidsliv og den norske modellen. Derfor var dette en kamp vi måtte vinne. Og vi vant, sier Følsvik

– Men, konflikten er ikke over. Vi gir oss ikke før tariffavtalen er på plass, sier hun og legger til at dommen gir et godt grunnlag for å vinne fram med kravet om tariffavtale for medlemmene i SLB UK.

Les mer om streiken i SLB UK her.